Các đánh giá công ty nói gì về bạn với tư cách nhà tuyển dụng?

Với hơn 18 triệu đánh giá về công ty,
Trang công ty của Indeed sẽ giúp bạn thu hút và hấp dẫn những ứng viên phù hợp nhất.

Redshift Research đại diện cho Indeed

Cách thức hoạt động

Xác nhận trang của bạn để cập nhật thông tin công ty, ảnh, logo và các nội dung khác. Mọi người có thể theo dõi trang của bạn để nhận cập nhật về việc làm mới và đánh giá công ty.

 • #

  Giới thiệu
  việc làm của bạn

 • #

  Đăng
  ảnh

 • #

  Phản hồi
  đánh giá

 • #

  Thêm thông tin
  công ty

Giới thiệu công ty của bạn

Mọi nhà tuyển dụng có việc làm trên Indeed đều có thể xác nhận Trang công ty.

 • Cải thiện miễn phí
  mức độ hiển thị

  Cải thiện miễn phí mức độ hiển thị
 • Kể câu chuyện
  của công ty bạn

  Kể câu chuyện của công ty bạn
 • Chỉnh sửa trang
  bất cứ lúc nào

  Chỉnh sửa trang bất cứ lúc nào