Hàng triệu công ty cạnh tranh tìm kiếm nhân tài mỗi ngày.

Nâng cao thương hiệu nhà tuyển dụng của bạn với việc sử dụng quảng cáo Nhà tuyển dụng nổi bật
để thu hút thêm nhiều ứng viên, tăng sự tương tác với công ty và hiển thị ở mức cao nhất việc làm của bạn.

Cách thức hoạt động

Chỉ một quảng cáo Nhà tuyển dụng nổi bật xuất hiện trên trang tìm kiếm—vị trí nổi bật nhất
cho thương hiệu và việc làm của bạn. Quảng cáo sẽ hiển thị khi mọi người tìm kiếm công ty bạn
hoặc khi Việc làm được quảng cáo của bạn xuất hiện.

Cách thức hoạt động

Nâng cao thương hiệu dựa trên ngân sách phù hợp với bạn.

Các đơn vị quảng cáo có giá từ $3.000/tháng. Chúng tôi sẽ phân tích việc làm đăng tuyển của bạn và khuyến nghị mức đầu tư
phù hợp để tiếp cận nhân tài bạn cần tuyển dụng. Với tư cách Nhà tuyển dụng nổi bật, bạn sẽ nhận được:

  • Chiến dịch
    Việc làm được quảng cáo

    Quảng cáo việc làm
  • Đơn vị quảng cáo
    Nhà tuyển dụng nổi bật

    Đơn vị quảng cáo nhà tuyển dụng nổi bật

Bạn đã sẵn sàng trở thành Nhà tuyển dụng nổi bật?

Liên hệ