Nhân viên tiếp theo của bạn ở đây.

Tìm hiểu thêm về thu hút các ứng viên có trình độ với Indeed.

Liên hệ

Đã là một khách hàng của Indeed? Liên hệ bộ phận hỗ trợ .

#

Tạo một chiến dịch tuyển dụng

Cùng thảo luận về các mục tiêu tuyển dụng của bạn.

#

Nhận thông tin về giá

Chúng tôi có thể đề xuất ngân sách phù hợp cho nhu cầu tuyển dụng của bạn.

#

Trải nghiệm bản thử nghiệm trực tiếp

Chúng tôi sẽ cho bạn thấy việc sử dụng Indeed dễ dàng như thế nào.

Email
Công ty
Số điện thoại
Trang web (URL)
Tin nhắn

Qua việc liên lạc với Indeed, bạn đồng ý rằng Indeed có thể gửi cho bạn những tài liệu tiếp thị nhằm giải thích rõ hơn dịch vụ của Indeed, và các thông tin này được xử lý dựa trên Chính sách Cookie, Chính sách Bảo mật, và Điều khoản Dịch vụ của Indeed.