Indeed Connect

Nhận được những kết quả tốt nhất từ
Indeed với ATS được kết nối

Nếu có ATS, bạn có nhiều khả năng sẽ nhận được ứng viên từ Indeed. Nhưng các nhà tuyển dụng sử dụng
ATS được kết nối sẽ nhận được những kết quả tốt nhất.

ATS được kết nối tích hợp với Nộp đơn Indeed giúp đơn giản hóa tìm kiếm việc làm và quy trình nộp đơn.
Điều này tạo cơ hội cho nhiều ứng viên chất lượng hơn tìm kiếm và nộp đơn xin việc cho việc làm của bạn từ Indeed.

 • Thêm nhiều ứng viên chất lượng cao

  Thêm nhiều ứng viên chất lượng cao

  Tối ưu hóa quy trình nộp hồ sơ của bạn với
  ATS được kết nối, mang đến thêm 88%
  ứng viên đủ điều kiện. Nguồn: Dữ liệu đối tác US ATS

 • Ứng viên phù hợp với chi phí thấp hơn

  Ứng viên phù hợp với chi phí thấp hơn

  Các nhà tuyển dụng sử dụng ATS được kết nối nhận thấy
  họ đã giảm được 67% chi phí trên ứng viên đủ điều kiện
  từ Indeed. Nguồn: Dữ liệu đối tác US ATS

ATS của bạn đã được kết nối chưa?

Hệ thống tìm kiếm ứng viên được kết nối với Indeed

Đối tác nổi bật

Tuyển dụng SilkRoad

Thách thức

Trước tháng 4 năm 2014, 50% tìm kiếm việc làm trên Indeed cho khách hàng của SilkRoad đến từ thiết bị di động. Nhưng người tìm việc không thể dễ dàng nộp đơn từ thiết bị di động, do đó, nhà tuyển dụng gặp phải rủi ro đánh mất ứng viên.

Giải pháp

Để tối ưu hóa kết quả, SilkRoad đã kết nối với Indeed và đã tích hợp Nộp đơn Indeed, cho phép mọi người dễ dàng nộp đơn xin việc làm trên Indeed trực tiếp từ thiết bị di động.

Nguồn: Dữ liệu đối tác US ATS

Kết quả

Thêm nhiều ứng viên đủ điều kiện

Sau 3 tháng, khách hàng nhận được gần gấp đôi số lượng ứng viên đủ điều kiện.

Thêm nhiều tuyển dụng trên thiết bị di động

35% tuyển dụng có nguồn từ thiết bị di động trên Indeed, tăng từ con số 0% trước khi kết nối với Indeed.

Sẵn sàng kết nối ATS của bạn?

Liên hệ