Chi phí trên Indeed

Các lựa chọn tuyển dụng linh hoạt cho mọi doanh nghiệp

 • Xuất hiện trong kết quả tìm kiếm chung

 • Chấp nhận hồ sơ xin việc qua thiết bị di động

 • Quản lý ứng viên trực tiếp từ tài khoản Indeed của bạn

Quảng cáo việc làm chỉ từ $10/ngày

Bắt đầu
 • Tin tuyển dụng của bạn sẽ được đăng ở những vị trí nổi bật nhất

 • Chỉ trả phí khi mọi người nhấp vào việc làm của bạn

 • Tiếp cận nhiều ứng viên hơn qua máy tính, thiết bị di động và Thông báo việc làm

Tạo chiến dịch tuyển dụng

Liên hệ
 • Quảng cáo việc làm từ trang việc làm hoặc ATS của bạn

 • Tin tuyển dụng của bạn sẽ được đăng ở những vị trí nổi bật nhất

 • Chúng tôi sẽ giúp bạn đặt ngân sách và chọn việc làm để quảng cáo

Chi phí trên Indeed áp dụng như thế nào

 • Bạn chỉ phải trả phí khi ai đó nhấp vào
  Việc làm được quảng cáo của bạn,
  đến mức tối đa là số tiền bạn đặt cho ngân sách.

 • Thay đổi ngân sách hoặc dừng
  quảng cáo của bạn bất cứ lúc nào.

 • Indeed theo dõi chi phí
  và các ứng viên của bạn
  để đảm bảo bạn đạt được kết quả.

Các sản phẩm và chi phí khác

 • Nhà tuyển dụng nổi bật

  Nhà tuyển dụng nổi bật

  Một đơn vị quảng cáo Nhà tuyển dụng
  nổi bật có chi phí từ $3.000/tháng

 • Trang công ty

  Trang công ty

  Xác nhận và cập nhật Trang công ty
  của bạn miễn phí