Đăng việc làm

Đăng việc làm trên
trang việc làm #1 thế giới

Đăng việc làm
comScore, Tổng lượng truy cập, 03/2017
#
Xem tất cả các sản phẩm

Indeed giúp những ứng viên phù hợp tìm thấy bạn.

Có hai cách để đăng việc làm trên Indeed:

Không có trang việc làm?
Đăng việc làm trực tiếp trên Indeed

 • Đăng miễn phí*

  Đăng việc làm miễn phí và
  xuất hiện trong kết quả tìm kiếm chung.

 • Quảng cáo việc làm

  Quảng cáo việc làm của bạn chỉ từ
  $5/ngày để thu hút ứng viên nhanh hơn.

Quảng cáo việc làm từ
trang việc làm của bạn hoặc ATS

 • Đăng miễn phí*

  Việc làm từ trang việc làm của bạn có thể
  xuất hiện miễn phí trong kết quả tìm kiếm chung.

 • Quảng cáo việc làm

  Thu hút thêm ứng viên cho việc làm trên trang
  việc làm của bạn với Việc làm được quảng cáo.

Lý do quảng cáo việc làm của bạn

 • #

  Mức độ hiển thị của việc
  làm đăng miễn phí giảm dần theo thời gian

 • #

  Việc làm được quảng cáo
  nhận được số lượt click gấp 5 lần

 • #

  Được nhận biết bởi nhiều
  ứng viên thích hợp hơn

 • #

  Chỉ trả phí khi mọi người
  click vào việc làm của bạn

Dữ liệu Indeed (toàn cầu)

Cách thức hoạt động

 • Mọi người tìm kiếm
  việc làm trên Indeed

  #

  Họ nhập các từ khóa liên quan đến
  kinh nghiệm và kiến thức của họ.

 • Việc làm xuất hiện trong
  kết quả tìm kiếm

  #

  Indeed tương thích mô tả việc làm
  và địa điểm với từ khóa.

 • Việc làm được quảng cáo
  hiển thị đầu tiên

  #

  Việc làm được quảng cáo xuất hiện
  đầu tiên trong kết quả tìm kiếm trong
  khi độ hiển thị của việc làm đăng miễn phí giảm dần.