Skip to main content
Post your resume and find your next job on Indeed!

nhân viên quản lý sản xuất jobs in Long Thành

Sort by: -
156 jobs
 • View similar jobs with this employer
 • View similar jobs with this employer

People also searched:

 • quản lý sản xuất
 • kcn long đức
 • khu công nghiệp
 • kế toán
 • nhân viên kỹ thuật
 • quản lý
 • quản đốc sản xuất
 • tiếng nhật
 • trưởng ca sản xuất
Let Employers Find YouUpload Your Resume