Create your CV - It only takes a few seconds

Yoonlam Vina jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Quản Lý Nhân Sự- Bảo Hiểm new

YOONLAM VINA
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
  • Tiếp nhận, kiểm tra, lưu trữ và quản lý hồ sơ CB-CNV mới vào làm.
  • Theo dõi lập Thỏa thuận thử việc Hợp đồng lao đọng cho CB-CNV, tái ký HĐLĐ khi hết hạn.

Nhân Viên Trách Nhiệm Xã Hội new

YOONLAM VINA
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
  • Quản lý việc thực thi các chính sách trong quản lý hành chính, nhân sự của nhà máy sản xuất.
  • Phù hợp với quy định của luật hiện hành và các tiêu chuẩn của khách…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email