Y Tế jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Truyền Thông Kim Cương (undo)
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 235 jobs
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Giấy khám sức khỏe – có xác nhận của cơ sở y tế không quá 06 tháng.
 • Tư vấn và bán những sản phẩm dịch vụ cố định - di động của mạng Viettel qua tổng đài Viettel…
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Giấy khám sức khỏe – có xác nhận của cơ sở y tế không quá 06 tháng.
 • Tư vấn và bán những sản phẩm dịch vụ cố định - di động của mạng Viettel qua tổng đàiViettel.
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Giấy khám sức khỏe – có xác nhận của cơ sở y tế không quá 06 tháng.
 • 5.000.000 - 7.000.000 (Dựa trên hiệu quả công viêc thực tế).
 • Nam, nữ tuổi đời từ 18 - 35.
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Giấy khám sức khỏe – có xác nhận của cơ sở y tế không quá 06 tháng.
 • Tư vấn và bán những sản phẩm dịch vụ cố định - di động của mạng Viettel qua tổng đàiViettel.
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Giấy khám sức khỏe – có xác nhận của cơ sở y tế không quá 06 tháng.
 • Tư vấn và bán những sản phẩm dịch vụ cố định - di động của mạng Viettel qua tổng đàiViettel.
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Giấy khám sức khỏe – có xác nhận của cơ sở y tế không quá 06 tháng.
 • 5.000.000 - 7.000.000 (Dựa trên hiệu quả công viêc thực tế).
 • Nam, nữ tuổi đời từ 18 - 35.
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Giấy khám sức khỏe – có xác nhận của cơ sở y tế không quá 06 tháng.
 • 5.000.000 - 7.000.000 (Dựa trên hiệu quả công viêc thực tế).
 • Nam, nữ tuổi đời từ 18 - 35.
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Giấy khám sức khỏe – có xác nhận của cơ sở y tế không quá 06 tháng.
 • Tư vấn và bán những sản phẩm dịch vụ cố định - di động của mạng Viettel qua tổng đài Viettel…
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Giấy khám sức khỏe – có xác nhận của cơ sở y tế không quá 06 tháng.
 • 5.000.000 - 7.000.000 (Dựa trên hiệu quả công viêc thực tế).
 • Nam, nữ tuổi đời từ 18 - 35.
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Giấy khám sức khỏe – có xác nhận của cơ sở y tế không quá 06 tháng.
 • Tư vấn và bán những sản phẩm dịch vụ cố định - di động của mạng Viettel qua tổng đàiViettel.