Y Tế jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Ðà Nẵng (undo) TUẤN ANH FITNESS AND YOGA CENTER (undo) undo all
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 7 jobs
TUẤN ANH FITNESS AND YOGA CENTER
Ðà Nẵng
4.000.000 VNĐ một tháng
  • Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng trở lên chuyên ngành về Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Hành chính,….
  • Thành thạo máy tính, soạn thảo các văn bản, hợp đồng.
TUẤN ANH FITNESS AND YOGA CENTER
Ðà Nẵng
  • # Bạn đang xem tin việc làm HUẤN LUYỆN VIÊN CÁ NHÂN (PERSONAL TRAINER)( SL:30) trong ngành Dịch vụ khách hàng, Chăm sóc sức khỏe / Y tế, Tiếp thị được tuyển…
TUẤN ANH FITNESS AND YOGA CENTER
Ðà Nẵng
4.000.000 VNĐ một tháng
  • Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng trở lên chuyên ngành về Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Hành chính,….
  • Thành thạo máy tính, soạn thảo các văn bản, hợp đồng.
TUẤN ANH FITNESS AND YOGA CENTER
Ðà Nẵng
  • # Bạn đang xem tin việc làm Huấn Luyện Viên Kickfit ( SL:30) trong ngành Dịch vụ khách hàng, Chăm sóc sức khỏe / Y tế, Tiếp thị được tuyển dụng tại Đà Nẵng ,…
TUẤN ANH FITNESS AND YOGA CENTER
Ðà Nẵng
  • # Bạn đang xem tin việc làm HUẤN LUYỆN VIÊN GROUP X( SL:30) trong ngành Dịch vụ khách hàng, Giáo dục / Đào tạo / Thư viện, Chăm sóc sức khỏe / Y tế được tuyển…
TUẤN ANH FITNESS AND YOGA CENTER
Ðà Nẵng
  • # Bạn đang xem tin việc làm HUẤN LUYỆN VIÊN CÁ NHÂN (PERSONAL TRAINER)_Tuyển Gấp_Lương Cao( SL:30) trong ngành Dịch vụ khách hàng, Chăm sóc sức khỏe / Y tế,…

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds