Y Tế jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Ngân Hàng Bưu Điện Liên Việt (undo)
Job Type
Location
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 86 jobs
 • Tốt nghiệp Đại học (chính quy) trở lên khối ngành Kinh tế.
 • Tốt nghiệp Cao đẳng (chính quy) trở lên khối ngành kinh tế.
 • CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:
 • Tốt nghiệp Đại học (chính quy) trở lên khối ngành kinh tế.
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan đến kinh tế.
 • CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG.
 • Có kiến thức, hiểu biết tốt về kinh tế, về hoạt động NHTM và hiểu biết sâu về các ngành kinh tế;
 • Tốt nghiệp Đại học (chính quy) trở lên khối ngành kinh tế.
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên khối ngành kinh tế.
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên khối ngành kinh tế.
 • Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành liên quan đến kinh tế.
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên khối ngành Kinh tế.
 • Tốt nghiệp Đại học (chính quy) trở lên khối ngành kinh tế.
 • Tốt nghiệp Đại học (chính quy) trở lên khối ngành kinh…
 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên khối ngành kinh tế.
 • Chuyên viên Khách hàng cá nhân.
 • Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân.
 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên khối ngành Kinh tế.
 • Tốt nghiệp Trung cấp trở lên học các chuyên ngành liên quan đến kinh tế.
 • CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:
 • Tốt nghiệp Cao đẳng (chính quy) trở lên khối ngành kinh tế.
 • Để tìm hiểu thêm thông tin về các vị trí tuyển dụng khác tại Hòa Bình hoặc các vị trí tuyển dụng…
 • Có kiến thức, hiểu biết tốt về kinh tế, về hoạt động NHTM và hiểu biết sâu về các ngành kinh tế;
 • Có kiến thức, hiểu biết tốt về kinh tế, về hoạt động Ngân hàng…
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên khối ngành Kinh tế.
 • Tốt nghiệp Cao đẳng (chính quy) trở lên khối ngành kinh tế.
 • Yêu cầu ứng viên Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên…