Create your CV - It only takes a few seconds

Y Tế jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 18 jobs

GM - Tổng quản lý - Cát Bà Beach Resort

FLAMINGO GROUP
Hải Phòng
 • Đại học trở lên, chuyên ngành kinh doanh, kinh tế, quản trị nhà hàng, khách sạn...
 • Huyện Cát Hải - Hải Phòng Mức lương:
 • Mức Thỏa Thuận MÔ TẢ CÔNG VIỆC.

Phó bộ phận Buồng Phòng - Làm việc tại Flamingo Cát Bà Beach...

FLAMINGO GROUP
Hải Phòng
 • Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch được duyệt trong phạm vi quản lý.
 • Hoàn thành báo cáo chính xác và đúng hạn.Có đầy đủ các kế hoạch hành động, đảm…

Giám sát Giặt Là

FLAMINGO GROUP
Hải Phòng
 • Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch được duyệt trong phạm vi quản lý.
 • Hoàn thành báo cáo chính xác và đúng hạn.Có đầy đủ các kế hoạch hành động, đảm…

Giám Sát Buồng Phòng

FLAMINGO GROUP
Hải Phòng
 • Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch được duyệt trong phạm vi quản lý.
 • Hoàn thành báo cáo chính xác và đúng hạn.Có đầy đủ các kế hoạch hành động, đảm…

Nhân viên Phụ tàu

FLAMINGO GROUP
Hải Phòng
 • Vệ sinh công cụ dụng cụ, thuyền máy và khu vực bến tàu theo phân công của lái tàu- Kiểm tra tình trạng thực tế và thực hiện/phối hợp thực hiện vệ sinh khu vực…

Trưởng bộ phận Buồng phòng - Cát Bà Beach Resort

FLAMINGO GROUP
Hải Phòng
 • Thiết lập các chương trình và nội dung đào tạo cho nhân viên như Bảng mô tả công việc, Tiêu chuẩn và quy trình phục vụ theo đúng định hướng phục vụ cho hoạt…

Trưởng bộ phận Buồng phòng Flamingo Cát Bà

FLAMINGO GROUP
Hải Phòng
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Thiết lập các chương trình và nội dung đào tạo cho nhân viên như Bảng mô tả công việc, Tiêu chuẩn và quy trình phục vụ theo đúng định hướng phục vụ cho hoạt…

Nhân viên Lái Tàu

FLAMINGO GROUP
Hải Phòng
 • Vệ sinh công cụ dụng cụ, thuyền máu và khu vực bến tàu- Kiểm tra tình trạng thực tế và thực hiện/phối hợp thực hiện vệ sinh khu vực bến tàu.

Trưởng bộ phận Spa - Cát Bà Beach Resort

FLAMINGO GROUP
Hải Phòng
 • Thiết lập các chương trình và nội dung đào tạo cho nhân viên như Bảng mô tả công việc, Tiêu chuẩn và quy trình phục vụ theo đúng định hướng phục vụ cho hoạt…

Thư kí Buồng Phòng- Làm việc tại Flamingo Cát Bà Beach Resot

FLAMINGO GROUP
Hải Phòng
 • Kiểm soát tài sảnHỗ trợ và báo cáo cho Trưởng bộ phận về việc kiểm soát tài sản, đảm bảo các dữ liệu báo cáo trên giấy tờ và thực tế phải khớp với nhau.