Y Tế jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 124 jobs
DOJI
Hà Nam
Easily apply
 • Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế của ứng viên và các loại phụ cấp theo yêu cầu công việc…;
 • Toàn thời gian cố định.
 • Kỹ năng làm việc nhóm;
DOJI
Hà Nam
Easily apply
 • Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế của ứng viên và các loại phụ cấp theo yêu cầu công việc…;
 • Toàn thời gian cố định.
 • Gắn bó với Tập đoàn;
DOJI
An Giang
Easily apply
 • Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế của ứng viên và các loại phụ cấp theo yêu cầu công việc…;
 • Toàn thời gian cố định.
 • Kỹ năng làm việc nhóm;
DOJI
Đồng Tháp
Easily apply
 • Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế của ứng viên và các loại phụ cấp theo yêu cầu công việc…;
 • Toàn thời gian cố định.
 • Kỹ năng làm việc nhóm;
DOJI
Nghệ An
Easily apply
 • Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế của ứng viên và các loại phụ cấp theo yêu cầu công việc…;
 • Toàn thời gian cố định.
 • Kỹ năng làm việc nhóm;
DOJI
Hà Nam
Easily apply
 • Tốt nghiệp Đại học chính quy các khối ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành có liên quan;
 • Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế của…
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Kinh tế xây dựng, Hành Chính…;
 • Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế của ứng viên và các loại phụ cấp theo yêu cầu công việc…;
DOJI
Quảng Ninh
Easily apply
 • Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế của ứng viên và các loại phụ cấp theo yêu cầu công việc…;
 • Toàn thời gian cố định.
 • Kỹ năng làm việc nhóm;
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế của ứng viên và các loại phụ cấp theo yêu cầu công việc…;
 • KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ.
DOJI
Quảng Ninh
Easily apply
 • Tốt nghiệp Đại học chính quy các khối ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành có liên quan;
 • Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế của…