Y Tế jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Hải Phòng (undo) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO (undo) undo all
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 32 jobs
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Hải Phòng
 • Xây dựng kế hoạch công việc phù hợp với thực tế và kế hoạch hoạt động chung;
 • Sắp xếp công việc, ca làm việc và phân công nhiệm vụ công việc, kiểm soát công ca…
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Hải Phòng
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Hải Phòng Giám Sát Xây Dựng Kinh Tế Xây Dựng Xây Dựng Trợ Lý Thư Ký Dự Án MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Theo dõi, ghi chép và nhắc lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác,…
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Hải Phòng
15.000.000 VNĐ một năm
 • Hướng dẫn, kiểm tra và ký hồ sơ chất lượng, bản vẽ hoàn công, xác nhận công việc của nhà thầu phù hợp với thực tế thi công tại công trình;
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Hải Phòng
 • Các chương trình đào tạo sát với thực tế, phù hợp với năng lực của người học;
 • Tiêu chuẩn dịch vụ, các quy trình quy định đầy đủ, phù hợp với hoạt động thực tế…
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Hải Phòng
 • Các chương trình đào tạo sát với thực tế, phù hợp với năng lực của người học;
 • Tiêu chuẩn dịch vụ, các quy trình quy định đầy đủ, phù hợp với hoạt động thực tế…
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Hải Phòng
 • Kiểm tra tình trạng thực tế và thực hiện/phối hợp thực hiện vệ sinh khu vực bến tàu.
 • Vệ sinh công cụ dụng cụ, thuyền máy và khu vực bến tàu theo phân công của…
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Hải Phòng
 • Hỗ trợ và báo cáo cho Trưởng bộ phận về việc kiểm soát tài sản, đảm bảo các dữ liệu báo cáo trên giấy tờ và thực tế phải khớp với nhau.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Hải Phòng
 • Định kỳ xây dựng/hiệu chỉnh danh bạ dịch vụ trong phạm vi phụ trách đảm bảo tính xác thực và cập nhật theo thực tế.
 • Quản trị hệ thống CNTT:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Hải Phòng
 • Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch được duyệt trong phạm vi quản lý.
 • Hoàn thành báo cáo chính xác và đúng hạn.
 • Bộ máy nhân sự tinh gọn.
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Hải Phòng
 • Các hoạt động hàng ngày.
 • Lập báo cáo về quy trình làm việc và phải ăn mặcc gọn gàng, sạch sẽ, đồng phục chỉnh tề và phải có thẻ tên nhân viên như đã đề cập…