Create your CV - It only takes a few seconds

Xuất Bản jobs

Sort by: relevance - date
Page 5 of 20,910 jobs
Công Ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam
Bình Dương
 • Được làm việc tại Tập đoàn đa quốc gia của Nhật Bản.
 • Kiểm soát, tổng hợp dữ liệu và làm báo cáo hàng tháng cho trưởng bộ phận.
 • Được hưởng Phụ cấp môi trường;
Dược Phẩm Allomed
Bình Dương
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm tra nhãn, mác, hạn sử dụng của sản phẩm khi nhập, xuất hàng.
 • Tiến hành lấy mẫu, kiểm tra, kiểm nghiệm chỉ tiêu độ sạch môi trường sản xuất.
 • Có kiến thức cơ bản về xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hoá trong và ngoài nước.
 • Kiểm tra năng suất sản xuất hàng ngày của từng công đoạn, đảm bảo việc sản xuất…
SKS Furniture
Bình Dương
9.000.000 VNĐ một tháng
 • Đọc được bản vẽ kỹ thuật.
 • Đề xuất các biện pháp ngăn ngừa việc xuất hiện lỗi không phù hợp sản phẩm, quy trình và hệ thống quản lý chất lượng trong phạm vi được…
Công Ty TNHH Securenman Việt Nam
Bình Dương
 • Giấy khám sức khỏe bản A3, thời hạn không quá 6 tháng.
 • Nhận các đề xuất VPP, lập đề xuất mua VPP 2 lần/ tháng, cấp phát VPP theo yêu cầu, hàng tháng rà soát lại…
Công Ty TNHH Golden Fortune (Việt Nam)
Bình Dương
 • Thu mua, bản vẽ, sản xuất.
 • Ứng viên có kinh nghiệm nghiệp vụ trong ngành gỗ nội thất xuất khẩu.
 • Được đi du lịch thường niên nếu công ty sắp sếp được thời gian…
 • Lập nội dung và biên bản họp giao ban, biên bản họp Bảo vệ hàng tuần.
 • Lập Biên bản vi phạm đối với Người lao động vi phạm Nội quy Công ty.
Công Ty TNHH Dịch Vụ Thị Thực 24h Vietnam Visa
Quảng Ngãi +1 location
 • Đọc, hiểu Tiếng Anh cơ bản.
 • Dịch thuật văn bản theo yêu cầu trong hồ sơ.
 • Biết thêm về quy trình thủ tục, xuất nhập cảnh.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
Visimex JSC
Bình Định
 • Chuẩn bị công cụ lao động, vật tư đầy đủ cho sản xuất và có đề xuất cung cấp bổ sung.
 • Quản lý sản xuất nông sản.
 • Có kỹ năng quản lý.
 • Có kỹ năng giám sát.
Bình Thuận
 • Nhập, xuất kho.- Kiểm tra việc lập báo cáo nhập xuất tồn hàng ngày, tuần, tháng, năm theo quy định công ty đúng hạn và chính xác.
 • Công chứng hồ sơ, giấy tờ…….