Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 940 jobs
Sharp Manufacturing Việt Nam
Bình Dương
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • ・Kinh nghiệm trong kinh doanh xuất nhập khẩu.
 • Kiểm tra kế hoạch sản xuất và hướng dẫn vận chuyển để phù hợp với lịch trình giao hàng.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • 1.5-2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế hoạch sản xuất, admin sản xuất.
 • Tiếng Anh cơ bản hoặc tiếng Nhật.
 • Chịu trách nhiệm về kiểm soát giấy tờ, số liệu bên sản xuất,…
Công ty TNHH United International Pharma
Bình Dương
 • Dược Phẩm,Vận Hành Sản Xuất.
 • Hoàn thiện hồ sơ sản xuất.
 • Sử dụng các máy móc trong sản xuất;
 • Xác định các mối nguy hiểm tiềm năng nghề nghiệp trong lĩnh vực sản…
SHIMADA SHOJI ( VIỆT NAM )
Bình Dương
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Có nghiệp vụ xuất nhập khẩu, nắm vững các quy trình xuất - nhập khẩu, các thủ tục xuất nhập khẩu, chứng từ.
 • Hiểu biết mọi thứ có liên quan đến công việc như các…
 • Hoàn thiện hồ sơ sản xuất.
 • Sử dụng các máy móc trong sản xuất;
 • Xác định các mối nguy hiểm tiềm năng nghề nghiệp trong lĩnh vực sản xuất và đề xuất các biện pháp…
Bình Dương
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Có thể giao tiếp cơ bản Tiếng Anh.
 • Làm việc tại KCN Đồng An ,Tỉnh Bình Dương - bên cạnh khu Chế Xuất Linh Trung và KCN Sóng Thần.).
 • Có thể làm Việc theo nhóm.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Lập kế hoạch sản xuất.
 • Có cơ hội tham gia đào tạo tại Nhật Bản.
 • Tính định mức nguyên vật liệu theo kế hoạch sản xuất.
 • Lập báo cáo định kỳ.
NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM Á CHÂU SÀI GÒN
Bình Dương
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi nguyên liệu tồn/nhận theo KH sản xuất theo từng dây chuyền.
 • Cập nhật tài liệu/quy trình liên quan đến sản xuất khi có sự thay đổi theo từng dây chuyền.
Việc Ơi Client
Bình Dương
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Tiếng Anh cơ bản hoặc tiếng Nhật.
 • Chịu trách nhiệm về kiểm soát giấy tờ, số liệu bên sản xuất, nguyên vật liệu đầu vào.
 • 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Bình Dương
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty sản xuất 100% vốn đầu tư Nhật Bản.
 • Hỗ trợ giám sát sản xuất.
 • Thiết lập kế hoạch sản xuất và giám sát để đạt được kế hoạch sản xuất.
 • Nam từ 30 – 35 tuổi.