Create your CV - It only takes a few seconds

Xuất Bản jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 49 jobs
Việc làm tiếng Nhật
Hải Dương
 • Quản lý nhân lực, thiết bị sản xuất.
 • Có 5~7 năm làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất;
 • Thực hiện quản lý và giám sát kế hoạch sản xuất để đạt được mục tiêu.
Việc làm tiếng Nhật
Hải Dương
 • Quản lý chất lượng sản phẩm, tiến độ sản xuất, kế hoạch sản xuất của dây chuyền.
 • Cơ hội phát triển ở một trong những công ty nổi tiếng hàng đầu ở Nhật Bản về…
Việc làm tiếng Nhật
Hải Dương
 • Cơ hội phát triển ở một trong những công ty nổi tiếng hàng đầu ở Nhật Bản về lĩnh vực sản xuất linh kiện và phụ tùng ô tô với tình hình kinh doanh tốt, các đơn…
Việc làm tiếng Nhật
Hải Dương
 • Có 3~5 năm làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất;
 • Thực hiện quản lý và giám sát công việc của bộ phận.
 • Thực hiện đối ứng khách hàng.
 • Chào đón những ứng viên.
Việc làm tiếng Nhật
Hải Dương
 • Kế hoạch sản xuất, nhân sự, máy móc, v.v.
 • + 5~7 năm kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất.
 • Cơ hội phát triển ở một trong những công ty nổi tiếng…
Việc làm tiếng Nhật
Hải Dương
 • Kế hoạch sản xuất, nhân sự, máy móc,….
 • + 5~7 năm làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất.
 • Cơ hội phát triển ở một trong những công ty nổi tiếng hàng đầu ở Nhật…
Việc làm tiếng Nhật
Hải Dương
 • Quản lý nhân lực, thiết bị sản xuất.
 • + 5~7 năm kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất;
 • Cơ hội phát triển ở một trong những công ty nổi tiếng hàng…
Việc làm tiếng Nhật
Hải Dương
 • Ứng viên đang tìm việc ở Hải Dương, làm cho công ty sản xuất của Nhật Bản lâu đời với quy mô lớn và hoạt động kinh doanh đang đà tăng trưởng rất mạnh và bền…
Việc làm tiếng Nhật
Hải Dương
 • + Ít nhất 2 năm kinh nghiệm về Đào tạo hoặc có kiến thức liên quan đến QC, Sản xuất tại các doanh nghiệp Nhật Bản;
 • Lập kế hoạch đào tạo nhân sự theo yêu cầu.
Việc làm tiếng Nhật
Hải Dương
 • Quản lý nhân lực, thiết bị sản xuất.
 • + 5~7 năm làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất;
 • Cơ hội phát triển ở một trong những công ty nổi tiếng hàng đầu ở Nhật Bản…