Xuất Bản jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 223 jobs
TG VINA ARKS
Bình Dương +1 location
9.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Loại công việc Xuất nhập khẩu.
 • 1-2 năm kinh nghiệm xuất nhập khẩu.
 • Nội dung công việc - Theo dõi xuất nhập khẩu.
 • Tiếng anh đọc hiểu, trao đổi mail cơ bản.
TG VINA ARKS
Bình Dương +1 location
11.000.000 - VNĐ18.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu của các công ty chế xuất/sản xuấtxuất khẩu.
 • Nội dung công việc - Phụ trách mọi hoạt động liên quan…
TG VINA ARKS
Đồng Nai +1 location
12.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • Hiểu biết về bản vẽ điện & bản vẽ cơ khí.
 • Nội dung công việc - Hiểu về quy trình sản xuất.
 • Đối ứng khi phát sinh sự cố bất ngờ (kết hợp với kỹ thuật sản xuất).
TG VINA ARKS
Đồng Nai
15.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • Loại công việc Sản xuất - Vận hành sản xuất.
 • Mô tả công ty Công ty sản xuất thiết bị công nghiệp Nhật Bản.
 • Nội dung công việc - Lập kế hoạch sản xuất, quản lý…
TG VINA ARKS
Bình Dương
6.000.000 - VNĐ6.500.000 VNĐ một tháng
 • Loại công việc Sản xuất - Vận hành sản xuất.
 • Mô tả công ty Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản, chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm keo ghép gỗ.
TG VINA ARKS
Bà Rịa - Vũng Tàu
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty Nhật bản.
 • Quản lý sắp xếp kho, Kiểm tra giao nhận hàng hóa, Kiểm tra xuất nhập tồn.
 • Khẩu (Lập và kiểm tra Hợp đồng, Invoice, đặt cont, xin…
TG VINA ARKS
Đồng Nai
18.000.000 - VNĐ34.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty sản xuất 100% vốn Nhật Bản.
 • Loại công việc Quản lý chất lượng (QA/QC).
 • Nội dung công việc - Thiết lập mục tiêu cho bộ phận và hoạch định…
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Biết đọc bản vẽ kỹ thuật.
 • Mô tả công ty Công ty sản xuất của Nhật.
 • Nội dung công việc - Tiếp nhận yêu cầu, thiết kế sản phẩm.
 • Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.
TG VINA ARKS
Đồng Nai
12.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • Hiểu biết về bản vẽ điện & bản vẽ cơ khí.
 • Nội dung công việc - Hiểu về quy trình sản xuất.
 • Đối ứng khi phát sinh sự cố bất ngờ (kết hợp với kỹ thuật sản xuất).
TG VINA ARKS
Đồng Nai
18.000.000 - VNĐ34.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty 100% vốn Nhật bản chuyên sản xuất thiết bị y tế và thiết bị nha khoa.
 • KCN Lông Đức, Đồng Nai.
 • Loại công việc Quản lý chất lượng (QA/QC).