Create your CV - It only takes a few seconds

Xuất Bản jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 13 jobs

Phiên dịch tiếng Nhật phòng Kỹ thuật - chấp nhận senmon

Nhật Bản
Bắc Ninh
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Phiên dịch kỹ thuật hoặc phiên dịch trong công ty sản xuất:
 • Bắt buộc có kinh nghiệm trên 1 năm phiên dịch sản xuất hoặc kỹ thuật trong nhà máy Nhật.

Nhân viên xuất nhập khẩu

Nhật Bản
Bắc Ninh
8.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Nhân viên xuất nhập khẩu.
 • 1.Xử lý thủ tục Hải quan xuất nhập khẩu.
 • Có kinh nghiệm trên 1 năm lĩnh vực xuất nhập khẩu.
 • Nữ Chỉ nhận độ tuổi 1994~ 1997 \*.

Nhân viên mua hàng

Nhật Bản
Bắc Ninh
11.000.000 - VNĐ14.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Mua hàng trong công ty sản xuất:
 • Có kinh nghiệm trên 1 năm lĩnh vực mua hàng trong công ty sản xuất.
 • Nữ Chỉ nhận độ tuổi 1994~ 1996.

Nhân viên kỹ thuật cải tiến - Tiếng Nhật - Không yêu cầu kin...

Nhật Bản
Bắc Ninh
12.000.000 - VNĐ13.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Vì là bộ phận mới trong ty nên sẽ được đào tạo bài bản từ Sếp Nhật.
 • Thực hiện các công việc hỗ trợ kỹ thuật để sản xuất các sản phẩm đáp ứng yêu cầu QCD ( chất…

NHÂN VIÊN CẤP CAO BỘ PHẬN AN TOÀN - MÔI TRƯỜNG

Nhật Bản
Bắc Ninh
13.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • An toàn trong công ty sản xuất:
 • NHÂN VIÊN KINH NGHIỆM BỘ PHẬN AN TOÀN - MÔI TRƯỜNG*.
 • Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (hành chính ( 8:00~17:40)).

Nhân viên sản xuất - tiếng Nhật

Nhật Bản
Bắc Ninh
11.000.000 - VNĐ17.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Sản xuất hoặc quản lý sản xuất hoặc kỹ thuật sản xuất tại VN:
 • 3 năm trở lên về các ngành sản xuất/ quản lý sản xuất/ kỹ thuật sản xuất tại các nhà máy của Nhật…

Nhân viên phòng sản xuất (Tiếng Nhật)

Nhật Bản
Bắc Ninh
11.000.000 - VNĐ17.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • 3 năm trở lên về các ngành sản xuất/ quản lý sản xuất/ kỹ thuật sản xuất tại các nhà máy của Nhật.
 • Nhân viên phỏng sản xuất ( tiếng Nhật).
 • Có đi qua cửa từ .

Nhân viên xuất nhập khẩu (cấp cao)

Nhật Bản
Bắc Ninh
10.000.000 - VNĐ14.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Xuất nhập khẩu trong công ty sản xuất:
 • 1.Xử lý thủ tục Hải quan xuất nhập khẩu.
 • Nhân viên xuất nhập khẩu (tiếng Anh hoặc tiếng Nhật).
 • Quà các dịp lễ tết.

Nhân viên quản lý sản xuất - tiếng nhật N2 - không yêu cầu k...

Nhật Bản
Bắc Ninh
12.000.000 - VNĐ14.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Nhân viên quản lý sản xuất.
 • Theo dõi báo cáo tình hình liên quan tới nguyên vật liệu và sản xuất.
 • Nam/ Nữ Chỉ nhận độ tuổi 1991~ 1996.
 • Tiếng Nhật N2 (Ưu tiên).

Nhân viên kỹ thuật sản xuất

Nhật bản
Bắc Ninh
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Nhân viên kỹ thuật sản xuất - Tiếng Nhật.
 • Thỉnh thoảng có ra vào phòng sạch trong xưởng sản xuất.
 • Trong công ty sản xuất của nước ngoài tại việt nam:

Nhân viên an toàn môi trường - không yêu cầu ngoại ngữ

Nhật Bản
Bắc Ninh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.
 • An toàn môi trường trong công ty sản xuất:
 • Nhân viên an toàn môi trường - không yêu cầu ngoại ngữ.
 • Nam/ Nữ tuổi từ 1997-1993.

We have removed 2 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds