Create your CV - It only takes a few seconds

Xuất Bản jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 56 jobs
Ngân Hàng Nam Á
Nghệ An
 • Phân tích, thẩm định, đề xuất cấp tín dụng.
 • Bảo đảm công việc ổn định lâu dài, nhiều tình huống thử thách tính năng động và sáng tạo, phát huy tối đa năng lực…
Ngân Hàng Nam Á
Đắk Nông +4 locations
 • Phân tích, thẩm định, đề xuất cấp tín dụng;
 • Bảo đảm công việc ổn định lâu dài, nhiều tình huống thử thách tính năng động và sáng tạo, phát huy tối đa năng lực…
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh +2 locations
 • Bảo đảm công việc ổn định lâu dài, nhiều tình huống thử thách tính năng động và sáng tạo, phát huy tối đa năng lực bản thân, có cơ hội thăng tiến, phát triển…
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo đảm công việc ổn định lâu dài, nhiều tình huống thử thách tính năng động và sáng tạo, phát huy tối đa năng lực bản thân, có cơ hội thăng tiến, phát triển…
Ngân Hàng Nam Á
Việt Nam +4 locations
 • Bộ đội/công an xuất ngũ hoặc có chứng chỉ đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp;
 • Bảo đảm công việc ổn định lâu dài, nhiều tình huống thử thách tính năng động và sáng…
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bộ đội/công an xuất ngũ hoặc có chứng chỉ đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp;
 • Bảo đảm công việc ổn định lâu dài, nhiều tình huống thử thách tính năng động và sáng…
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Soạn thảo các văn bản (Quy chế, quy trình, quy đinh, hướng dẫn,…) có liên quan.
 • Báo cáo lãnh đạo Trung tâm/Phòng/Bộ phận kết quả thực hiện công việc định kỳ…
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thường xuyên cập nhật những văn bản quy định có liên quan để soạn thảo quy trình nghiệp vụ giao dịch tại quầy và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Báo cáo định kỳ, đột xuất cho Tổ Trưởng về tình hình thực hiện công tác kỳ trước và lập kế hoạch kỳ sau.
 • Bảo đảm công việc ổn định lâu dài, nhiều tình huống…
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đề xuất cải tiến các sản phẩm thẻ;
 • Đề xuất các chương trình tiếp thị, quảng cáo cho sản phẩm thẻ theo ngân sách và chỉ tiêu được phân bổ;
 • Từ 28 tuổi trở xuống.