Xuất Bản jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Ngân Hàng Nam Á (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 63 jobs
Ngân Hàng Nam Á
Nghệ An +3 locations
 • Bảo đảm công việc ổn định lâu dài, nhiều tình huống thử thách tính năng động và sáng tạo, phát huy tối đa năng lực bản thân, có cơ hội thăng tiến, phát triển…
Ngân Hàng Nam Á
Quảng Ninh +3 locations
 • Phân tích, thẩm định, đề xuất cấp tín dụng;
 • Bảo đảm công việc ổn định lâu dài, nhiều tình huống thử thách tính năng động và sáng tạo, phát huy tối đa năng lực…
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo đảm công việc ổn định lâu dài, nhiều tình huống thử thách tính năng động và sáng tạo, phát huy tối đa năng lực bản thân, có cơ hội thăng tiến, phát triển…
Ngân Hàng Nam Á
Đồng Nai +4 locations
 • Phân tích, thẩm định, đề xuất cấp tín dụng;
 • Bảo đảm công việc ổn định lâu dài, nhiều tình huống thử thách tính năng động và sáng tạo, phát huy tối đa năng lực…
Ngân Hàng Nam Á
Đồng Nai +4 locations
 • Phân tích, thẩm định, đề xuất cấp tín dụng;
 • Bảo đảm công việc ổn định lâu dài, nhiều tình huống thử thách tính năng động và sáng tạo, phát huy tối đa năng lực…
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh +4 locations
 • Bộ đội/công an xuất ngũ hoặc có chứng chỉ đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp.
 • Bảo đảm công việc ổn định lâu dài, nhiều tình huống thử thách tính năng động và sáng…
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổ chức soạn thảo và hướng dẫn các văn bản (quy trình, quy định, hướng dẫn,...).
 • Báo cáo cấp Quản lý trực tiếp kết quả thực hiện công việc định kỳ hoặc đột xuất…
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Báo cáo cấp Quản lý trực tiếp kết quả thực hiện công việc định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu.
 • Phối hợp với các ĐVKD xây dựng bảng giá đất chuẩn áp dụng trên…
Ngân Hàng Nam Á
Nghệ An
 • Phân tích, thẩm định, đề xuất cấp tín dụng.
 • Bảo đảm công việc ổn định lâu dài, nhiều tình huống thử thách tính năng động và sáng tạo, phát huy tối đa năng lực…
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bộ đội/công an xuất ngũ hoặc có chứng chỉ đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp;
 • Bảo đảm công việc ổn định lâu dài, nhiều tình huống thử thách tính năng động và sáng…