Xuất Bản jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 62 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cập nhật thông tin văn bản pháp luật liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu.
 • + Xây dựng quy trình giao nhận và xuất, nhập hàng hóa;
 • Toàn thời gian cố định.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm.
 • Triển khai kế hoạch sản xuất trực tiếp đến các tổ trưởng từng công đoạn sản xuất.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhận hồ sơ file sản xuất và kiểm tra file từ phòng Kế hoạch sản xuất.
 • Sản xuất/Vận hành sản xuất.
 • Phân bổ sản lượng đi sản xuất cho các đơn vị sản xuất (xưởng,…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổ chức thực hiện và sản xuất ấn phẩm nội bộ (Bản tin nội bộ).
 • Đề xuất chiến lược phát triển truyền thông nội bộ để xây dựng và phát huy truyền thống văn hóa…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 - VNĐ35.000.000 VNĐ một tháng
 • Phân tích và hiệu suất Báo cáo của bản tin điện tử.
 • Thực hiện và quản lý kênh tiếp thị, truyền thông qua email, các bản tin điện tử.
 • Toàn thời gian cố định.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Soạn thảo, thẩm tra các Hợp đồng, văn bản, công văn và hỗ trợ trong việc ban hành và sử dụng những văn bản pháp lý của Công ty đảm bảo tính hợp pháp, hạn chế…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Khả năng làm việc độc lập xuất sắc, kỹ luật với bản thân.
 • Kỹ năng làm việc nhóm xuất sắc.
 • Chịu trách nhiệm cho tình hình kinh doanh của toàn bộ kênh bán của…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
40.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • Đề xuất cải tiến các chính sách nhân sự phù hợp với đặc thù hoạt động sản xuất, kinh doanh của TTHN.
 • Tham gia nghiên cứu và đề xuất các phương án nhằm cải tiến…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Tiếng anh giao tiếp cơ bản.
 • Kết hợp với phòng thu mua về việc order hàng và tính cost sản xuất theo tiêu chuẩn công ty.
 • Phát triển năng lực cốt lõi của công ty.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có kiến thức marketing căn bản và phân tích thị trường;
 • Lập kế hoạch sản xuất, phân phối nội dung theo định hướng và chỉ tiêu của từng giai đoạn cụ thể.