Xuất Bản jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: DOJI (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 210 jobs
DOJI
An Giang
 • Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt và hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc.
 • Mừng danh hiệu quản lý cuối năm, Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và…
DOJI
Hà Nội
 • Thưởng đột xuất theo chương trình chung của Tập đoàn;
 • Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt và hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc.
DOJI
Ninh Bình +2 locations
 • Thưởng đột xuất theo chương trình chung của Tập đoàn;
 • Hiệu quản lý cuối năm, Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và người thân;
 • Toàn thời gian cố định.
DOJI
Hà Nam
Easily apply
 • Thưởng đột xuất theo chương trình chung của Tập đoàn;
 • Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt và hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc.
DOJI
Hà Nam
Easily apply
 • Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt và hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc.
 • Mừng danh hiệu quản lý cuối năm, Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và…
DOJI
An Giang
Easily apply
 • Thưởng đột xuất theo chương trình chung của Tập đoàn;
 • Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt và hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc.
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Kiểm kê, đề xuất xử lý kiểm kê toàn hệ thống.
 • Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt và hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc.
 • Toàn thời gian cố định.
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Kế hoạch sản xuất (sản lượng và chất lượng), tổ chức sản xuất, phương án cải tiến sản xuất tại nhà máy;
 • Chuyên ngành kĩ thuật, sản xuất;
 • Toàn thời gian cố định.
DOJI
Đồng Tháp
Easily apply
 • Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt và hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc.
 • Mừng danh hiệu quản lý cuối năm, Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và…
DOJI
Đồng Tháp
Easily apply
 • Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt và hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc.
 • Mừng danh hiệu quản lý cuối năm, Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và…