Xuất Bản jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Công ty TNHH một thành viên Wacontre (undo)
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 72 jobs
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có kinh nghiệm quản lý sản xuất.
 • Quản Lý Điều Hành,Vận Hành Sản Xuất.
 • Quản lý nhân viên trên line sản xuất.
 • Tiếp nhận đơn hàng, lập kế hoạch và tổ chức sản xuất…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • 1.5-2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế hoạch sản xuất, admin sản xuất.
 • Tiếng Anh cơ bản hoặc tiếng Nhật.
 • Chịu trách nhiệm về kiểm soát giấy tờ, số liệu bên sản xuất,…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Quản Lý Điều Hành,Vận Hành Sản Xuất.
 • Có cơ hội tham gia đào tạo tại Nhật Bản.
 • Lập và quản lý giấy tờ ISO toàn công ty, đối ứng đánh giá của khách hàng.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Cải tiến hiện trường sản xuất.
 • Công ty sản xuất lớn của Nhật.
 • Cơ hội được đào tạo tại Nhật Bản và được đào tạo thường xuyên những kỹ năng khác tại công ty.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Đồng Nai
 • Đưa ra kế hoạch sản xuất và quản lý chuỗi sản xuất.
 • Quản lý nguyên vật liệu sản xuất, đảm bảo sản xuất được diễn ra liên tục.
 • Làm việc trực tiếp với Sếp Nhật.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Đồng Nai
 • Đưa ra kế hoạch sản xuất và quản lý chuỗi sản xuất.
 • Quản lý nguyên vật liệu sản xuất, đảm bảo sản xuất được diễn ra liên tục.
 • Làm việc trực tiếp với Sếp Nhật.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giải thưởng cho nhân viên xuất sắc (MVP), team xuất sắc (MVT) mỗi quý.
 • Cung cấp miễn phí lớp tiếng Nhật nâng cao để đi onsite, lớp tiếng Nhật cơ bản.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giải thưởng cho nhân viên xuất sắc (MVP), team xuất sắc (MVT) mỗi quý.
 • Cung cấp miễn phí lớp tiếng Nhật nâng cao để đi onsite, lớp tiếng Nhật cơ bản.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Lập kế hoạch sản xuất.
 • Có cơ hội tham gia đào tạo tại Nhật Bản.
 • Tính định mức nguyên vật liệu theo kế hoạch sản xuất.
 • Lập báo cáo định kỳ.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giải thưởng cho nhân viên xuất sắc (MVP), team xuất sắc (MVT) mỗi quý.
 • Cung cấp miễn phí lớp tiếng Nhật nâng cao để đi onsite, lớp tiếng Nhật cơ bản.