Xuất Bản jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 119 jobs
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Mức lương cạnh tranh, phù hợp với kinh nghiệm và năng lực của bản thân.
 • Tham mưu Ban Điều hành và tổ chức cung cấp, hướng dẫn áp dụng các văn bản pháp luật,:
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Thành phố Hồ Chí Minh
13.000.000 VNĐ một tháng
 • Văn bản đến, đi, xử lý báo cáo Giám đốc.
 • Phiên dịch và soạn thảo văn bản giúp Ban Giám đốc.
 • Mức lương cạnh tranh, phù hợp với kinh nghiệm và năng lực của bản…
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
6.500.000 VNĐ một tháng
 • Đánh máy văn bản, kiểm tra thể thức văn bản, đóng dấu và vào số các văn bản, luân chuyển văn bản từ lãnh đạo đến các phòng ban, đơn vị, lập hồ sơ lưu trữ hiện…
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
30.000.000 VNĐ một tháng
 • Mức lương cạnh tranh, phù hợp với kinh nghiệm và năng lực của bản thân.
 • Tham gia đề xuất chủng loại vật tư, đặc tính kỹ thuật của từng chủng loại vật tư thiết…
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Đầu tư Xây dựng, Sản xuất Kinh doanh, hoặc các ngành tương tự có quy mô vừa và lớn.
 • Có 5 năm ra trường và làm việc thực tế tại các đơn vị Đầu tư, Xây dựng sản…
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Thanh Hóa
 • Đầu tư Xây dựng, Sản xuất Kinh doanh, hoặc các ngành tương tự có quy mô vừa và lớn.
 • § Cập nhật các văn bản, tài liệu pháp luật liên quan đến công tác dự toán…
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Mức lương cạnh tranh, phù hợp với kinh nghiệm và năng lực của bản thân.
 • Đầu tư Xây dựng, Sản xuất Kinh doanh, hoặc các ngành tương tự có quy mô vừa và lớn.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Khánh Hòa
 • Đề xuất các phương án quản lý và phát triển nhân sự;
 • Xây dựng và đề xuất các chính sách, chế độ đối với CBCNV.
 • Dự thảo và đệ trình kế hoạch nhân sự hàng năm;
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Đề xuất các phương án quản lý và phát triển nhân sự;
 • Xây dựng và đề xuất các chính sách, chế độ đối với CBCNV.
 • Dự thảo và đệ trình kế hoạch nhân sự hàng năm;
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Mức lương cạnh tranh, phù hợp với kinh nghiệm và năng lực của bản thân.
 • Đầu tư Xây dựng, Sản xuất Kinh doanh, hoặc các ngành tương tự có quy mô vừa và lớn.
Overall, how relevant are these jobs?