Xuất Bản jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: BIDV (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 198 jobs
Hà Nội
 • Bản mô tả công việc:
 • Trường hợp là sinh viên năm cuối đang chờ lấy bằng, thí sinh bắt buộc phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học loại xuất sắc.
Hà Nội
 • Bản mô tả công việc:
 • Trường hợp là sinh viên năm cuối đang chờ lấy bằng, thí sinh bắt buộc phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học loại xuất sắc.
Hà Nội
 • Bản mô tả công việc:
 • Trường hợp là sinh viên năm cuối đang chờ lấy bằng, thí sinh bắt buộc phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học loại xuất sắc.
Hà Nội
 • Bản mô tả công việc:
 • Trường hợp là sinh viên năm cuối đang chờ lấy bằng, thí sinh bắt buộc phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học loại xuất sắc.
Hà Nội
 • Bản mô tả công việc:
 • Trường hợp là sinh viên năm cuối đang chờ lấy bằng, thí sinh bắt buộc phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học loại xuất sắc.
Hà Nội
 • Chuyên viên quản lý xây dựng cơ bản:
 • Có khả năng nghiên cứu và xây dựng văn bản chế độ.
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.
Hà Nội
 • Bản mô tả công việc:
 • Sinh viên có bằng tốt nghiệp đại học loại Xuất sắc, hệ chính quy, tập trung, dài hạn (không bao gồm trường hợp tốt nghiệp đại học văn bằng…
Hà Nội
 • Bản mô tả công việc:
 • Trường hợp là sinh viên năm cuối đang chờ lấy bằng, thí sinh bắt buộc phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học loại xuất sắc.
Hà Nội
 • Bản mô tả công việc:
 • Trường hợp là sinh viên năm cuối đang chờ lấy bằng, thí sinh bắt buộc phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học loại xuất sắc.
Hà Nội
 • Đề xuất chỉnh sửa/nâng cấp cơ chế sản phẩm cơ bản.
 • + Có kỹ năng viết báo cáo đề xuất.
 • Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất.
 • (i) Trình độ chuyên môn: