Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 639 jobs
Ống Thép Hòa Phát Bình Dương
Bình Dương
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Tổng hợp ngày công, báo cơm từ các bộ phận.
 • Lập phiếu điều động làm thêm giờ của CBCNV P.TC – HC.
 • Làm các thủ tục lập thẻ ATM cho công nhân.
EPE Packaging Việt Nam
Đồng Nai
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Kiểm soát chất lượng từng công đoạn sản xuất.
 • Phân công công việc cho nhân viên và thực hiện kế hoạch giao hàng.
Giải Pháp Điều Khiển Và Tự Động Hóa CAS - ntrol &...
Ðà Nẵng
 • Xuất nhập khẩu / Ngoại thương.
 • Định vị được bản thân, có ước mơ, mục tiêu rõ ràng;
 • Mua hàng hóa và dịch vụ (trong và ngoài nước) phục vụ nhu cầu kinh doanh, sản…
Ngân Hàng Á Châu ACB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổ chức họp và lập biên bản họp, phân bổ, lưu trữ hồ sơ dự án.
 • Định kỳ xét tăng lương hằng năm, khen thưởng các nhân viên hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.
EPE Packaging Việt Nam
Bình Dương +1 location
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi xuất hàng.
 • Lập, theo dõi việc xử lý theo các biên bản hàng trả về từ khách hàng.
CÔNG TY TNHH MẠC TÍCH
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi và điều phối công việc cùng với các Bộ phận Thiết kế - Sản xuất – Quản lý Sản xuất, Phòng QA/QC, các Phòng ban liên quan khác… để kiểm soát tiến độ và…
CÔNG TY TNHH LÂM SẢN VIỆT LANG
Ðà Nẵng
 • Ghi chép/ lập biên bản hiện trường, lập nhật ký ảnh hiện trường đối với các vấn đề sai phạm gửi CHT –TPDA đồng thời nêu các ý kiến đề xuất.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đề xuất chỉnh sửa thiết kế, chuẩn bị vật tư và kiểm tra vật tư trong thi công.
 • Với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ, chúng tôi tìm những ứng viên nhiệt huyết,…
Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Hồ
Bình Dương
 • Trích xuất cung cấp các công văn, hồ sơ, bản vẽ hỗ trợ theo dõi việc giám sát, thi công và các yêu cầu công tác;
 • Quản lý công văn, tài liệu.
FAPV VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • FAPV (FURUKAWA) 100% VỐN NHẬT BẢN - KHU CHẾ XUẤT T N THUẬN - QUẬN 7 - TP.HCM CẦN TUYỂN 300 NỮ THỜI VỤ - NHẬN VIỆC NGAY.
 • CMND gốc, 2 CMND photo, 2 ảnh 3x4.