Create your CV - It only takes a few seconds

Xây dựng jobs

Page 3 of 15,919 jobs
THIẾT BỊ ĐIỆN TÀI PHÚ
Cần Thơ
30.000.000 VNĐ một năm
Ưu tiên kinh nghiệm trong xây dựng đã phụ trách thi công. Trực tiếp giám sát đội nhóm thi công các công trình xây dựng. Lập hồ sơ quyết toán khối lượng.
STHARCO
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Xây dựng nội dung cho kênh Youtube. Tham gia xây dựng kịch bản clip với nhóm nội dung. Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động phát triển kênh Youtube.
Công ty Cổ phần Đầu tư Vinadco
Ðà Nẵng
Có chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng và làm hồ sơ thanh quyết toán. Lập hợp đồng xây dựng và các hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán hợp đồng.
Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Hà Nội
Trình Đại học chuyên ngành Xây dựng/kinh tế xây dựng; Có kinh nghiệm làm việc trong các Công ty xây dựng (ưu tiên đã làm việc trong vai trò nhà thầu xây dựng…
Tập đoàn Sun Group
Ðà Nẵng
Chuyên ngành kỹ sư xây dựng, kiến trúc sư. Kiểm tra việc tuân thủ các quy trình trong hoạt động thi công xây dựng của nhà thầu: Thực hiện các công tác khác:
GIẢI PHÁP THIẾT KẾ GREEN HOUSE
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
Đại học / Kỹ Sư Xây Dựng/ Kinh Tế Xây Dựng/ Kiến trúc sư. Đọc hiểu bản vẽ triển khai thi công, xây dựng, hoàn thiện, nội thất, MEP. Yêu cầu về chuyên môn:
JOYO Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Giám sát thực hiện thi công: + Lập kế hoạch thi công và biện pháp thi công đối với công trình được giao. + Lập tiến độ tổng thể và tiến độ chi tiết hạng mục…
Capital House Group
Hà Nội
Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành xây dựng, thương mại xuất nhập khẩu... Có kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu thầu xây dựng tại các Công ty có uy tín.
Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Xây dựng Sagen
Thành phố Hồ Chí Minh
Đại học chuyên ngành Xây dựng. Triển khai thực hiện các nội dung giám sát đã được phê duyệt. Báo cáo định kỳ/ đột xuất cho Tư vấn trưởng/Giám sát trưởng.
Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Cao Minh Quân
Hà Nội
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
+ Lập kế hoạch thi công và biện pháp thi công đối với công trình được giao. + Lập tiến độ tổng thể và tiến độ chi tiết hạng mục công trình.