Create your CV - It only takes a few seconds

Xây dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 141 jobs

Chuyên Viên/chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Thử (Manual Test, Autom...

 • O Tham gia xây đựng quy trình kiểm thử tự động nhằm nâng cao hiệu suất trong công việc.
 • O Nghiên cứu các tài liệu làm đầu vào cho quá trình kiểm thử, xác định…

CVCC Vận Hạnh Hệ Thống Mạng

 • Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Đơn vị.
 • Trách nhiệm trong vận hành hệ thống:
 • Thực hiện các công việc vận hành thông thường:

Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp trải nghiệm KH Doanh nghiệp

 • Xây dựng và triển khai hoạt động/chương trình thi đua/khen thưởng nhằm tạo văn hóa dịch vụ;
 • Ưu tiên có kinh nghiệm xây dựng và triển khai cải tiến các mô hình…

Chuyên viên cao cấp vận hành hệ thống trung tâm (Middleware... new

 • Am hiểu, có kiến thức tốt về áp dụng, lựa chọn công nghệ trong ngành dịch vụ tài chính cũng như thiết kế và xây dựng hệ thống công nghệ cho tổ chức có khối…

Giám Đốc Chi Nhánh Đa Năng/Siêu Chi Nhánh TECHCOMBANK - KV H...

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo dựng văn hóa doanh nghiệp tại đơn vị.
 • Quản lý nguồn lực (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, đào…

CVCC Thiết kế Hạ tầng (Mảng Endpoint)

 • Thực hiện xây dựng các báo cáo định kỳ về thiết bị đầu cuối.
 • Xây dựng, thẩm định các thiết kế hạ tầng liên quan tới mảng thiết bị đầu cuối (PCs, ATM, Printer,…

Chuyên viên cao cấp Vận hành hệ thống thông tin liên lạc new

 • Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Đơn vị.
 • Trách nhiệm trong vận hành hệ thống:
 • Thực hiện các công việc vận hành thông thường:

Chuyên viên cao cấp vận hành hệ thống mạng new

 • Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Đơn vị.
 • Trách nhiệm trong vận hành hệ thống:
 • Thực hiện các công việc vận hành thông thường:

Chuyên viên cao cấp Network và VoIP

 • Phối hợp với các đồng nghiệp thực hiện đầy đủ mục tiêu của bộ phận, tham gia xây dựng tài liệu nội bộ, các hoạt động chia sẻ công việc và hoạt động tăng cường…

CVCC Giám sát và quản trị chuyển đổi

 • Xây dựng phương pháp luận xác định giá trị tài chính.
 • Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm để kịp thời nhận diện các rủi ro tiềm ẩn.
 • Giám sát các sáng kiến.

Chuyên viên cao cấp thiết kế hạ tầng (Network) new

 • Thiết kế giải pháp/ chức năng, xây dựng tài liệu kiến trúc cho dự án.
 • Tham gia xây dựng và cải tiến Hướng dẫn hoạt động kiến trúc, thiết kế công nghệ.

CVCC Vận Hành HThống (Middleware) new

 • Am hiểu, có kiến thức tốt về áp dụng, lựa chọn công nghệ trong ngành dịch vụ tài chính cũng như thiết kế và xây dựng hệ thống công nghệ cho tổ chức có khối…

[MKT] Giám đốc quản lý hoạt động và xây dựng thương hiệu cấp...

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng, cập nhật bộ nhận diện TH cho các kênh truyền thông.
 • Tham gia xây dựng chiến lược thương hiệu toàn hàng (ngắn hạn & dài hạn).
 • Hồ Chí Minh Mức lương:

Chuyên viên Phân tích đầu tư - TechcomCapital

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ phân tích KHDN.
 • Thực hiện các báo cáo nghiên cứu ngành, phân tích công ty, thiết kế các giải pháp tài chính toàn…

Chuyên viên cao cấp tuyển dụng, Khối Quản trị Nguồn nhân lực

 • Tham gia vào việc xây dựng quy trình quy định và các dự án có liên quan đến mảng Tuyển dụng.
 • Xây dựng kế hoạch tuyển dụng theo từng thời kỳ cho các đơn vị mình…
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.