Create your CV - It only takes a few seconds

Xây dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 181 jobs

Intern - Transformation Office new

 • Hỗ trợ xây dựng nội dung tiếp thị số, tham gia vào các chiến dịch marketing.
 • Tham gia vào việc thu thập, phân tích các vấn đề nghiệp vụ;

Quản lý Quan hệ khách hàng ưu tiên (PRM Gold) new

Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Xây dựng văn hóa gắn kết, khuyến khích đồng nghiệp đạt được thành công.
 • Đóng góp vào các hoạt động xây dựng & phát triển văn hóa tổ chức.

Thực tập sinh - Khối Vận hành

 • + Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về các tra soát, thắc mắc, khiếu nại của Đơn vị và trả lời các yêu cầu đó.
 • Thực tập sinh - Khối Vận hành.
 • + Cẩn thận, tỉ mỉ.

Chuyên viên Khách hàng cá nhân (RBO) new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI & XÂY DỰNG VHTC.
 • Chủ động xây dựng kế hoạch phát triển bản thân.
 • Xây dựng văn hóa gắn kết, khuyến khích đồng nghiệp đạt được thành công.

Chuyên viên hỗ trợ quản lý quan hệ KH Ưu tiên (ARM) new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đóng góp vào các hoạt động xây dựng & phát triển văn hóa tổ chức.
 • Chuyên viên hỗ trợ quản lý quan hệ KH Ưu tiên (ARM).
 • Hạng hội viên của KH;

Thực tập sinh - Khối Chiến lược và Phát triển ngân hàng

 • Tham gia vào việc xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức của các đơn vị trong Ngân hàng.
 • Hỗ trợ các đơn vị về thủ tục xây dựng, điều chỉnh cơ cấu tổ chức của đơn…

Business Cost Controller new

 • Tham gia xây dựng mô hình quản lý chi phí hiệu quả, bao gồm cả việc xác định và thiết lập các cơ hội giảm thiểu/ tiết kiệm chi phí, đề xuất các giải pháp tiết…

Giám đốc phát triển và vận hành ứng dụng giải pháp.... 1

 • Xây dựng kế hoạch và định hướng phát triển ứng dụng.
 • Xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả…

Contractors - Retail Omni Channel new

 • Hỗ trợ xây dựng nội dung tiếp thị số, tham gia vào các chiến dịch marketing.
 • Tham gia vào việc thu thập, phân tích các vấn đề nghiệp vụ;

Tiền Giang, An Giang, Cần Thơ - Chuyên viên Khách hàng cá nh... new

Tiền Giang
 • PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI & XÂY DỰNG VHTC.
 • Chủ động xây dựng kế hoạch phát triển bản thân.
 • Xây dựng văn hóa gắn kết, khuyến khích đồng nghiệp đạt được thành công.

Chuyên viên Kiểm soát tín dụng new

 • Xây dựng lộ trình phát triển bản thân, đảm bảo duy trì hiệu quả công việc.
 • Công bằng, minh bạch và tôn trọng, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng…

Chuyên viên Vận hành tín dụng

 • (Xây dựng nền tảng và các công việc khác theo phân công của Giám đốc vận hành tín dụng/Giám đốc Trung tâm giao).
 • Chuyên viên Vận hành tín dụng.

Quản lý Quan hệ KH ưu tiên cao cấp (PRM Platinum) new

 • Xây dựng văn hóa gắn kết, khuyến khích đồng nghiệp đạt được thành công.
 • Đóng góp vào các hoạt động xây dựng & phát triển văn hóa tổ chức.

Giám đốc khách hàng cá nhân new

Quảng Nam
 • Xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Phòng (hoặc của Chi nhánh).
 • Quản lý nguồn lực (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát…

Chuyên viên dịch vụ hỗ trợ khách hàng

 • Tích cực tham gia vào các phong trào văn hóa của Ngân hàng để góp phần xây dựng 1 văn hóa doanh nghiệp mạnh, môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Get new jobs for this search by email