Create your CV - It only takes a few seconds

Xây dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 87 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng, cập nhật bộ nhận diện TH cho các kênh truyền thông.
 • Tham gia xây dựng chiến lược thương hiệu toàn hàng (ngắn hạn & dài hạn).
 • Hồ Chí Minh Mức lương:
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Hiểu biết về áp dụng phân tích dữ liệu trong phát triển sản phẩm, xây dựng quy trình hỗ trợ KH vay mua nhà.
 • Phân tích dữ liệu hành vi của từng tiểu phân khúc KH…
 • Xây dựng bộ quy chuẩn thiết kế UI/UX cho từng sản phẩm.
 • Hiểu biết về các phương pháp xây dựng trải nghiệm người dùng.
 • Why You'll Love Working Here.
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Trên cơ sở hiểu biết chuyên môn về các hệ thống công nghệ ngân hàng đang khai thác, chủ động tư vấn cho các Khối nghiệp vụ về định hướng phát triển, cải tiến…
 • Xây dựng và phát triển mô hình xếp hạng tín dụng cho KH.
 • Thực hiện thống kê và xây dựng mô hình dựa vào cơ sở dữ liệu sẵn có về KH cũng như kết hợp với nguồn dữ…
 • Tham gia xây đựng quy trình kiểm thử tự động nhằm nâng cao hiệu suất trong công việc.
 • Nghiên cứu các tài liệu làm đầu vào cho quá trình kiểm thử, xác định danh…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chịu trách nhiệm xây dựng phương pháp, quản lý, định hướng và giám sát thực hiện các hoạt động nghiên cứu và các yêu cầu nghiên cứu khác từ giám đốc trực tiếp.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phối hợp xây dựng hệ thống quy định, hướng dẫn kiểm soát sau giao dịch và lưu trữ chứng từ của Khối S&D.
 • 1.Thực hiện các chương trình rà soát hoạt động vận hành…
18.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham gia xây dựng các chính sách giá và phí cho từng phương án giải pháp tài chính.
 • Hiểu biết sâu sắc về quy trình xây dựng giá cho sản phẩm vay mua nhà dự án…
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng Văn hóa tổ chức:
 • Xây dựng và phát triển mạng lưới và quan hệ nội bộ.
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh và chỉ tiêu KPI cho các Chi nhánh trong Vùng hàng năm…