Create your CV - It only takes a few seconds

Xây dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 61 jobs

Ban Truyền thông & Tiếp thị - Chuyên viên Truyền thông Nội b... new

Hà Nội
 • Xây dựng kế hoạch, quản lý, chịu trách nhiệm nội dung trên các kênh truyền thông nội bộ của ngân hàng (Group nội bộ, email, fanpage, bản tin radio, bản tin nội…

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Đồng Nai

Đồng Nai
 • Quản lý, phát triển, xây dựng quan hệ với khách hàng cá nhân trong danh mục.
 • Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số bán hàng được giao trong từng thời kỳ.

Khối Phê duyệt Tín dụng - Chuyên viên nhập liệu tập chung

Hà Nội
 • Tham gia góp ý kiến xây dựng các văn bản liên quan đến công tác nhập liệu.
 • Tiếp nhận hồ sơ trình phê duyệt trên hệ thống từ các đơn vị kinh doanh của SeABank;

Chuyên viên Vận hành tỉnh - Chi nhánh Đắk Lắk

Đắk Lắk
 • Kỹ năng xây dựng và phát triển các mối quan hệ.
 • Thực hiện công tác kiểm soát sau chứng từ tại địa bàn tỉnh, bao gồm :
 • Xác nhận đủ điều kiện xuất kho;

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh An Giang

An Giang
 • Quản lý, phát triển, xây dựng quan hệ với khách hàng cá nhân trong danh mục.
 • Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số bán hàng được giao trong từng thời kỳ.

Giám đốc SeABank - Khu vực Hà Nội new

Hà Nội
 • Xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh theo chiến lược và định hướng hoạt động của SeABank, đảm bảo hoàn thành kế hoạch ngân sách…

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Cần Thơ

Cần Thơ
 • Quản lý, phát triển, xây dựng quan hệ với khách hàng cá nhân trong danh mục.
 • Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số bán hàng được giao trong từng thời kỳ.

Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp - Bình Định, Quảng Ngãi new

Quảng Ngãi
 • Xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động kinh doanh các sản phẩm dành KHDN thuộc phân khúc/ tiểu phân khúc MSME, SME tại địa bàn theo đúng chiến lược và kế…

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Tiền Giang

Tiền Giang
 • Quản lý, phát triển, xây dựng quan hệ với khách hàng cá nhân trong danh mục.
 • Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số bán hàng được giao trong từng thời kỳ.

Khối Vận hành - Chuyên viên Vận hành tỉnh

Vũng Tàu
 • Kỹ năng xây dựng và phát triển các mối quan hệ.
 • Thực hiện công tác kiểm soát sau chứng từ tại địa bàn tỉnh, bao gồm :
 • Xác nhận đủ điều kiện xuất kho;

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Cà Mau

 • Quản lý, phát triển, xây dựng quan hệ với khách hàng cá nhân trong danh mục.
 • Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số bán hàng được giao trong từng thời kỳ.

Khối Phê duyệt tín dụng - Chuyên viên Thẩm định Khách hàng d... new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia góp ý kiến xây dựng các văn bản định chế (quy trình, quy định, sản phẩm, chính sách,…) liên quan đến cấp tín dụng cho phân khúc khách hàng trực thuộc.

Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Chi nhánh Tiền Giang

Tiền Giang
 • Quản lý, phát triển, xây dựng quan hệ với khách hàng Doanh nghiệp trong danh mục.
 • Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số bán hàng được giao trong từng thời kỳ.

Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Chi nhánh Kiên Giang

Kiên Giang
 • Quản lý, phát triển, xây dựng quan hệ với khách hàng Doanh nghiệp trong danh mục.
 • Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số bán hàng được giao trong từng thời kỳ.

Chuyên viên Hỗ trợ Khách hàng Doanh nghiệp - Chi nhánh Đồng...

Đồng Nai
 • Kỹ năng xây dựng các mối quan hệ.
 • Hỗ trợ Segment Head/ RM/ SRM/ CA/ SCA trong việc bán sản phẩm dịch vụ và phân tích hồ sơ Khách hàng:
 • Sự gắn bó với tổ chức.

Get new jobs for this search by email