Xây dựng jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Seabank (undo)
Job Type
Location
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 76 jobs
Hà Nội
 • Kỹ năng xây dựng mối quan hệ;
 • Tiếp nhận các chỉ đạo/ kế hoạch từ HĐQT, BTGĐ, Khối Vận hành & Công nghệ về công tác quản lý đầu tư xây dựng mạng lưới (bao gồm cả…
Hà Nội
 • Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Đơn vị.
 • Tuân thủ nghiêm túc nội quy lao động của Ngân hàng.
 • Apache Tomcat, WebLogic Server, IIS.
Hà Nội
 • Có kỹ năng xây dựng kế hoạch hoạt động.
 • Tham gia xây dựng nền tảng nghiệp vụ cho công tác thanh toán/quyết toán:
 • + Lập đề nghị thanh toán/quyết toán.
Hà Nội
 • Xây dựng và giám sát thực hiện các chính sách liên quan đến hoạt động phát ngôn của Ngân hàng.
 • Đề xuất và xây dựng kế hoạch truyền thông phù hợp theo từng thời…
Hà Nội
 • Kỹ năng xây dựng mối quan hệ.
 • Phát triển và xây dựng mối quan hệ tốt với các đơn vị thực hiện tuyển dụng nhân sự.Tìm kiếm, thiết lập và phát triển quan hệ với…
Bắc Ninh
 • Kỹ năng xây dựng và phát triển các mối quan hệ.
 • Công tác triển khai điểm đặt ATM.
 • Phối hợp với ĐVKD thực hiện đăng ký hoạt động/chấm dứt hoạt động của điểm đặt…
Hà Nội
 • Xây dựng các văn bản về nghiệp vụ của Bộ phận phù hợp với hoạt động thực tế của Ngân hàng và phù hợp với quy định của NHNN, quy định của pháp luật trong từng…
Hà Nội
 • Chủ động/phối hợp với các HUB Khu vực miền Bắc xây dựng/điều chỉnh/bổ sung phương án tố tụng cụ thể trình Cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Có kỹ năng giao tiếp.
Hà Nội
 • Xây dựng định hướng, xác định mục, lập kế hoạch triển khai đưa ra các cảnh báo và giải pháp để giảm thiểu nguy cơ phát sinh sai phạm, sự cố.
 • Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ liên quan đến hoạt động của cụm hoặc các dự án mà Trung tâm Xử lý nghiệp vụ tín dụng và kho quỹ tập…