Xây dựng jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Ky Nguyen Vang Consultants (undo)
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 101 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Xây dựng định hướng kinh doanh mang lại lợi nhuận cho công ty.
 • Xây dựng chiến lược phát triển cho nhà máy, đưa ra đề xuất với cấp trên.
 • Toàn thời gian cố định.
Ky Nguyen Vang Consultants
Quảng Nam
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Đảm bảo quy trình làm việc được tuân thủ bằng việc giám sát các bước của quy trình, xây dựng quy trình, quan sát các điểm kiểm soát và thiết bị, giám sát nguồn…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • Kỹ năng quản trị, xây dựng tốt.
 • Xây dựng kế hoạch đánh giá HCHQ sản phẩm.
 • Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.
 • Tổ chức vận hành máy móc thiết bị:
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, lên kế hoạch năm, xây dựng chỉ tiêu KPI và các công việc khác theo yêu cầu của BOD.
 • Có nhân sự từ 10 - 20 nhân viên trở lên.
Ky Nguyen Vang Consultants
Bình Dương +1 location
 • Quản lý, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng mục tiêu sản xuất.
 • Dựa vào kế hoạch sản xuất triển khai & kiểm soát tiến độ sản xuất.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 - VNĐ35.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng ngân sách hoạt động hàng năm.
 • Xây dựng các bộ tiêu chuẩn trong quản lý tòa nhà.
 • Xây dựng mô hình, chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý, nhiệm vụ, quyền…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • Kinh nghiệm làm việc trong ngành xây dựng tối thiểu là 10 năm.
 • Có chứng chỉ hành nghề cấp 1 của Bộ xây dựng, sử dụng cơ bản MS Project.
 • Toàn thời gian cố định.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Đại học trở lên các chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc.
 • Tham gia xây dựng mục tiêu và kế hoạch công tác của Ban.
 • Hướng dẫn và đào tạo nhân viên cấp dưới.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ45.000.000 VNĐ một tháng
 • Phối hợp với đội Quản trị CSDL trong việc xây dựng DWH nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng/ khai thác dữ liệu.
 • Xây dựng và quản lý hệ thống báo cáo quản trị, báo…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • Xây dựng và phát triển quan hệ với khách hàng thông qua các hoạt động chăm sóc khách hàng nhằm duy trì cơ sở khách hàng hiện hữu và mở rộng mạng lưới khách hàng…