Create your CV - It only takes a few seconds

Xây Dựng Thăng Long jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 24 jobs
DEKKO
Ðà Nẵng
18.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một năm
 • Biết xây dựng thương hiệu bản thân.
 • Lô 2-4-5 Khu CN Nam Thăng Long, P, Thụy Phương, Q.
 • Lô 2-4-5 Khu CN Nam Thăng Long - Phường Thụy Phương - Quận Bắc Từ Liêm -…
DEKKO
Ðà Nẵng
18.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một năm
 • Biết xây dựng thương hiệu bản thân.
 • Lô 2-4-5 Khu CN Nam Thăng Long, P.
 • Lô 2-4-5 Khu CN Nam Thăng Long - Phường Thụy Phương - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội.
DEKKO
Ðà Nẵng
18.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng các bản vẽ gia công, chế tạo.
 • Xây dựng các quy trình công nghệ để chế tạo sản phẩm.
 • Lô 2-4-5 Khu CN Nam Thăng Long - Phường Thụy Phương - Quận Bắc Từ…
DEKKO
Ðà Nẵng
18.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một năm
 • Biết xây dựng thương hiệu bản thân.
 • Lô 2-4-5 Khu CN Nam Thăng Long - Phường Thụy Phương - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội.
 • Làm việc tại các khu vực tỉnh Phú Thọ.
DEKKO
Ðà Nẵng
18.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một năm
 • Biết xây dựng thương hiệu bản thân.
 • Lô 2-4-5 Khu CN Nam Thăng Long - Phường Thụy Phương - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội.
 • Làm việc tại các khu vực tỉnh Hải Phòng.
DEKKO
Ðà Nẵng
18.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Biết xây dựng thương hiệu bản thân.
 • Lô 2-4-5 Khu CN Nam Thăng Long - Phường Thụy Phương - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội.
 • Thưởng các ngày lễ tết;
DEKKO
Ðà Nẵng
18.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một năm
 • Biết xây dựng thương hiệu bản thân.
 • Lô 2-4-5 Khu CN Nam Thăng Long - Phường Thụy Phương - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội.
 • Thưởng các ngày lễ tết;
DEKKO
Ðà Nẵng
18.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Biết xây dựng thương hiệu bản thân.
 • Lô 2-4-5 Khu CN Nam Thăng Long - Phường Thụy Phương - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội.
 • Thưởng các ngày lễ tết;
DEKKO
Ðà Nẵng
18.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một năm
 • Biết xây dựng thương hiệu bản thân.
 • Lô 2-4-5 Khu CN Nam Thăng Long - Phường Thụy Phương - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội.
 • Thưởng các ngày lễ tết;
DEKKO
Ðà Nẵng
18.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Biết xây dựng thương hiệu bản thân.
 • Lô 2-4-5 Khu CN Nam Thăng Long - Phường Thụy Phương - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội.
 • Thưởng các ngày lễ tết;