Xây Dựng Tai jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 14 jobs
Đồng Nai
 • Xây dựng văn hóa đơn vị, thái độ làm việc và ứng xử trong công việc.
 • Xây dựng kế hoạch, thực hiện đánh giá và lập báo cáo kết quả chi tiết theo phạm vi được…
CÔNG TY TNHH GỖ VIỆT ÂU MỸ
Đồng Nai
25.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng quy trình sản xuất :
 • 9 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Quản Đốc Phân Xưởng trong ngành Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng, Dầu khí/Địa chất, Xây dựng, Cơ…
CÔNG TY TNHH GỖ VIỆT ÂU MỸ
Đồng Nai
25.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng quy trình sản xuất :
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng quy trình sản xuất, quy trình quản lý chất lượng sản phẩm….
 • 25 - 30 Triệu Kinh nghiệm:
Đồng Nai
 • Xây dựng mô hình tài chính cho Cửa hàng khai trương mới.
 • Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm tai nạn 24/24, Bảo Hiểm Sức Khỏe Cá Nhân.
 • Thực hiện báo cáo về thị trường:
BHNT CATHAY ĐỒNG NAI
Đồng Nai
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Phát triển và xây dựng đội ngũ kinh doanh.
 • Bảo hiểm tai nạn 24/24, hỗ trợ chi phí xăng xe, điện thoại….
 • Hoàn thành mục tiêu kinh doanh và tuyển dụng của Giám…
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NFC
Đồng Nai
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng chính sách Tiền lương và Phúc lợi công bằng, cạnh tranh.
 • Tổ chức thực hiện phân tích và lượng giá công việc của từng vị trí chức danh nhằm xây dựng cơ…
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN TOAN LAO DONG D...
Đồng Nai
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Bảo Hộ Lao Động, Xây Dựng, Môi trường, Cơ Khí, Điện ...).
 • 5 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân viên giám sát an toàn trong ngành Xây dựng được tuyển…
Việc làm tiếng Nhật
Đồng Nai
 • Cơ hội trở thành đầu tàu của công ty, thỏa sức phát huy năng lực cá nhân và xây dựng quy trình quản lý cho công ty.
 • Cho từng nhóm trong bộ phận.
CÔNG TY TNHH JAPAN BEST FOODS
Đồng Nai
 • Phân tích công đoạn, xây dựng đơn giá, định mức, thời gian cho từng công.
 • Tham gia Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động.
Việc làm tiếng Nhật
Đồng Nai
 • Cơ hội trở thành đầu tàu của công ty, thỏa sức phát huy năng lực cá nhân và xây dựng quy trình quản lý cho công ty.
 • Được công ty mua bảo hiểm tai nạn 24 giờ.