Create your CV - It only takes a few seconds

Xây Dựng Tai jobs

Sort by: relevance - date
Page 4 of 106 jobs
Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung
Ðà Nẵng
 • Xây dựng, lập kế hoạch ngân sách các Phòng Ban, Bộ phận Công ty và các Công ty con, liên kết.
 • Khám sức khỏe tổng quát theo quy định , bảo hiểm tai nạn 24/24.
Ðà Nẵng
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Đang trong quá trình xây dựng hệ thống quản lý nhân sự và nhân viên bán hàng, xây dựng hoạt động dự án kinh doanh bước đầu.
 • Làm việc tai công ty.
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN DẦU K...
Ðà Nẵng
 • Điện, nhiệt lạnh, IT, điện tử, cấp thoát nước, tự động hóa, xây dựng, .
 • Xử lý các tình huống bất thường xảy ra trong ca trực như thiên tai, cháy nổ… và chịu…
PACIFIC DINCO
Ðà Nẵng
 • Tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các chuyên ngành Hóa Silicat, Vật liệu xây dựng, xây dựng.
 • Được tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp…
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NAM MIỀN TRUNG
Ðà Nẵng
44.000.000 VNĐ một năm
 • Marketing online & offline để tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ khách hàng.
 • Bảo hiểm tai nạn 24/24, Bảo hiểm quốc tế, khám sức khỏe định kỳ…., du lịch, nghỉ…
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH NAM MIỀN TRUNG
Ðà Nẵng
 • Quản trị và xây dựng thương hiệu công ty.
 • Du lịch hàng năm (nước ngoài, trong nước), khám sức khỏe tổng quát theo quy định , bảo hiểm tai nạn 24/24.
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NAM MIỀN TRUNG
Ðà Nẵng
 • Quản trị và xây dựng thương hiệu công ty.
 • Du lịch hàng năm (nước ngoài, trong nước), khám sức khỏe tổng quát theo quy định , bảo hiểm tai nạn 24/24.
Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung
Ðà Nẵng
 • Mɑrketing online & offline để tìm khiếm và xây dựng MQH khách hàng.
 • Du lịch hàng năm (nước ngoài, trong nước, khám sức khỏe tổng quát theo quy định , bảo hiểm…
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NAM MIỀN TRUNG
Ðà Nẵng
 • Xây dựng và phát triển đội ngũ.
 • Kỹ năng xây dựng và phát triển đội nhóm tốt.
 • Triển khai hoạt động xây dựng thương hiệu theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt (Bao…
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH MIỀN TRUNG
Ðà Nẵng
 • Mɑrketing online & offline chủ động để tìm khiếm và xây dựng MQH khách hàng.
 • Du lịch hàng năm (nước ngoài, trong nước, khám sức khỏe tổng quát theo quy định ,…
Overall, how relevant are these jobs?