Create your CV - It only takes a few seconds

Xây Dựng Tai jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 17 jobs
TM DV AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐẠI AN
Hà Nội
15.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Bảo Hộ Lao Động, Xây Dựng, Môi trường, Cơ Khí, Điện ...).
 • Tham gia góp ý cho Ban chỉ huy công trình đang công tác và các đội thi công về các biện pháp thực hiện…
TM DV AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐẠI AN
Hà Nội
15.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Bảo Hộ Lao Động, Xây Dựng, Cơ Khí, Điện ...).
 • Tham gia góp ý cho Ban chỉ huy công trình đang công tác và các đội thi công về các biện pháp thực hiện thi công…
TM DV AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐẠI AN
Hà Nội
15.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Bảo Hộ Lao Động, Xây Dựng, Cơ Khí, Điện ...).
 • Tham gia góp ý cho Ban chỉ huy công trình đang công tác và các đội thi công về các biện pháp thực hiện thi công…
TM DV AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐẠI AN
Hà Nội
15.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Bảo Hộ Lao Động, Xây Dựng, Cơ Khí, Điện ...).
 • Tham gia góp ý cho Ban chỉ huy công trình đang công tác và các đội thi công về các biện pháp thực hiện thi công…
TM DV AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐẠI AN
Hà Nội
15.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Bảo Hộ Lao Động, Xây Dựng, Cơ Khí, Điện ...).
 • Tham gia góp ý cho Ban chỉ huy công trình đang công tác và các đội thi công về các biện pháp thực hiện thi công…
TM DV AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐẠI AN
Hà Nội
15.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Bảo Hộ Lao Động, Xây Dựng, Môi trường, Cơ Khí, Điện ...).
 • Tham gia góp ý cho Ban chỉ huy công trình đang công tác và các đội thi công về các biện pháp thực hiện…
TM DV AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐẠI AN
Hà Nội
15.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Bảo Hộ Lao Động, Xây Dựng, Cơ Khí, Điện ...).
 • Tham gia góp ý cho Ban chỉ huy công trình đang công tác và các đội thi công về các biện pháp thực hiện thi công…
TM DV AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐẠI AN
Bắc Ninh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Bảo Hộ Lao Động, Xây Dựng, Môi trường, Cơ Khí, Điện ...).
 • Tham gia góp ý cho Ban chỉ huy công trình đang công tác và các đội thi công về các biện pháp thực hiện…
TM DV AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐẠI AN
Hà Nội
15.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Bảo Hộ Lao Động, Xây Dựng, Môi trường, Cơ Khí, Điện ...).
 • Tham gia góp ý cho Ban chỉ huy công trình đang công tác và các đội thi công về các biện pháp thực hiện…
TM DV AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐẠI AN
Hà Nội
15.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Bảo Hộ Lao Động, Xây Dựng, Môi trường, Cơ Khí, Điện ...).
 • Tham gia góp ý cho Ban chỉ huy công trình đang công tác và các đội thi công về các biện pháp thực hiện…