Create your CV - It only takes a few seconds

Xây Dựng Tai jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 11 jobs

Chuyên viên xúc tiến thương mại và xây dựng hình ảnh thương...

Tổng Công Ty Thuốc Lá Việt Nam
Việt Nam
 • Tham gia vào việc xây dựng các chính sách xây dựng thương hiệu của các công ty con;
 • Xây dựng thương hiệu và xúc tiến thương mại:
 • Hỗ trợ triển khai công tác:

Chuyên viên Tổ chức xây dựng đảng (phía Bắc)

Tổng Công Ty Thuốc Lá Việt Nam
Hà Nội
 • Có kinh nghiệm trong công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác pháp chế.
 • Có khả năng nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, xây dựng các văn bản pháp lý doanh nghiệp,…

Nhân viên Văn thư lưu trữ (Phía Bắc)

Tổng Công Ty Thuốc Lá Việt Nam
Hà Nội
 • Tham gia xây dựng chương trình công tác Văn thư lưu trữ, kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ trong TCT.
 • Các nhiệm vụ khác (nếu có):

Chuyên viên Thi đua khen thưởng (phía Bắc)

Tổng Công Ty Thuốc Lá Việt Nam
Hà Nội
 • Tham gia xây dựng các đề án chuyển đổi, sắp xếp doanh nghiệp.
 • Đầu mối phối hợp với các Ban trong công tác nghiên cứu, xây dựng, triển khai thực hiện Văn hóa…

Chuyên viên Phòng Pháp chế Vinataba (Phía Bắc)

Tổng Công Ty Thuốc Lá Việt Nam
Hà Nội
 • Tham gia xây dựng Điều lệ, các Quy chế quản lý nội bộ trong Tổng công ty.
 • Được mua bảo hiểm sức khỏe toàn diện, bảo hiểm tai nạn;
 • Yêu cầu về năng lực.

Thông báp Chuyên viên Đối ngoại

Tổng Công Ty Thuốc Lá Việt Nam
Hà Nội
 • Xây dựng các báo cáo về tình hình hoạt động của đối tác nước ngoài có quan hệ liên doanh, liên kết với Tổng công ty.
 • Phối hợp tổ chức, quản lý Đoàn ra Đoàn vào.

Nhân viên Hành chính quản trị (Phía Bắc)

Tổng Công Ty Thuốc Lá Việt Nam
Hà Nội
 • Tổng hợp, tham gia xây dựng kế hoạch, lập báo cáo hàng tháng, quý, năm về công tác quản trị tài sản, trang thiết bị - Công tác đảm bảo hậu cần, nhu cầu thiết…

Chuyên viên Kỹ thuật công nghệ (phía Bắc)

Tổng Công Ty Thuốc Lá Việt Nam
Hà Nội
 • Được mua bảo hiểm sức khỏe toàn diện, bảo hiểm tai nạn;
 • Tham gia xây dựng tiêu chuẩn cơ sở (TCCS), quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), tiêu chuẩn quốc gia (TCVN…

Chuyên viên thống kê - tổng hợp công tác nguyên liệu

Tổng Công Ty Thuốc Lá Việt Nam
Hà Nội
 • Tham gia xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư phát triển.
 • Phối hợp xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học, nghiên cứu - phát triển – chuyển giao…

Chuyên viên Kỹ thuật công nghệ (phía Bắc) và 01 Chuyên viên...

Tổng Công Ty Thuốc Lá Việt Nam
Hà Nội
 • Kiểm tra, giám sát, thẩm định và đề xuất xây dựng các tiêu chuẩn, quy trình vận hành an toàn và xử lý sự cố, quy phạm kỹ thuật đối với MMTB phục vụ sản xuất;

Chuyên viên Marketing thương mại và 01 Chuyên viên xúc tiến...

Tổng Công Ty Thuốc Lá Việt Nam
Việt Nam
 • Tham gia vào việc xây dựng các chính sách xây dựng thương hiệu của các công ty con;
 • Xây dựng chiến lược cạnh tranh thị trường.
 • Chuyên viên Marketing thương mại.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.