Xây Dựng Tai jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 30 jobs
TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Bình Định
 • Giám sát thi công xây dựng công trình.
 • Nắm vững tiêu chuẩn/ quy phạm xây dựng hiện hành.
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng, cầu đường, cấp thoát nước.
TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Kinh nghiệm làm việc từ 02 năm trở lên, ưu tiên ứng viên đã từng làm công tác khách hàng trong các Công ty xây dựng, bất…
TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • + Đề xuất cơ cấu, tham gia xây dựng đội ngũ phục vụ cho dự án.
 • Hiểu yêu cầu được đặt ra để tham gia tư vấn, xây dựng kiến trúc, tổ chức phát triển phần mềm:
TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hiểu biết về An Toàn trong xây dựng.
 • Mua bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Giám sát việc tuân thủ các quy định về an toàn lao động…
TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản.
 • Mua bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Bất kỳ - > Mức lương:
TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Bình Định
 • Tối thiểu 04 năm kinh nghiệm làm công tác lưu trữ tại các Công ty bất động sản / xây dựng.
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Cạnh Tranh Month Kinh nghiệm:
TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuẩn bị hồ sơ, đấu nối giao thông, cấp thoát nước, điện tổng thể phục vụ công tác pháp lý thiết kế và cấp phép xây dựng.
 • Lương và các khoản phúc lợi:
TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Bình Định
 • Xây dựng tài liệu chăm sóc đối với từng loại cây trồng.
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • 20 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên Viên Quản Lý Cây…
TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Tham gia vào quá trình sáng tạo concept, phát triển ý tưởng, xây dựng hình ảnh và thực hiện thiết kế cho các ấn phẩm của…
TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Bình Định
 • Có kiến thức tổng hợp về kỹ thuật công trình xây dựng, quy hoạch, thiết kế cảnh quan, thực vật, sinh thái, môi trường và nghệ thuật.
 • Toàn thời gian cố định.