Xây Dựng Tai jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 18 jobs
Đồng Nai
 • Xây dựng văn hóa đơn vị, thái độ làm việc và ứng xử trong công việc.
 • Xây dựng kế hoạch, thực hiện đánh giá và lập báo cáo kết quả chi tiết theo phạm vi được…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng các quy trình, quy định nhằm tạo ra hệ thống An Toàn hóa chất hoàn thiện tại Cty.
 • Tham gia sơ cấp cứu tai nạn lao động, điều tra tai nạn lao động.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng mô hình tài chính cho Cửa hàng khai trương mới.
 • Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm tai nạn 24/24, Bảo Hiểm Sức Khỏe Cá Nhân.
 • Thực hiện báo cáo về thị trường:
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Xây dựng mô hình tài chính cho Cửa hàng khai trương mới.
 • Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm tai nạn 24/24, Bảo Hiểm Sức Khỏe Cá Nhân.
 • Mô tả chi tiết công việc.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng KPIs và đánh giá kết quả thực hiện công việc.
 • Triển khai xây dựng và xem xét KPIs của các đơn vị.
 • Tư vấn và xây dựng kế hoạch quản lý nhân tài, đưa ra…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng, triển khai các chương trình thúc đẩy doanh thu, quảng bá nhãn hiệu, truyền thông nhãn hiệu theo sự phân công của Quản lý nhãn hàng.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược kinh doanh vùng:
 • Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch dự trù hàng hóa cho mỗi tháng, quý, năm.
 • Công tác quản lý hàng hóa:
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng các tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn.
 • Thực hiện xây dựng, bảo trì và phát triển các dự án phần mềm (Trọng số 70%).
 • Mục đích vị trí công việc:
Đắk Lắk
 • Quảng cáo, tiếp thị, xây dựng các thương hiệu PNJ.
 • Kinh nghiệm hoạch định về ngân sách, xây dựng và triển khai các hoạt động trade marketing.
Ðà Nẵng
 • 1/ Quảng cáo, tiếp thị, xây dựng thương hiệu PNJ.
 • Kinh nghiệm hoạch định về ngân sách, xây dựng và triển khai các hoạt động trade marketing.
 • 3/ Tổ chức sự kiện.