Create your CV - It only takes a few seconds

Xây Dựng Tai jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6 jobs

Chuyên Viên Bồi Thường Giải Phóng Mặt Bằng new

Hưng Thịnh
Lâm Đồng
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành quản lý đất đai, quy hoạch đô thị, xây dựng hoặc chuyên ngành khác có liên quan.

Software Business Analyst (Agile)

HƯNG THỊNH CORPORATION
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng các đầu mục công việc để team DEV hoặc đối tác xảy dựng theo yêu cầu.
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Từ 27 tuổi trở lên.

Mobile Developer - React Native

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có kinh nghiệm xây dựng ứng dụng cho iOS, Android với React Native.
 • Có từ 5 năm kinh nghiệm xây dựng front-end cho các dự án mobile applications.

Fullstack Software Developer (Java) new

HƯNG THỊNH CORPORATION
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hiểu yêu cầu được đặt ra để tham gia tư vấn, xây dựng, kiểm thử cho phần mềm:
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Từ 25 tuổi trở lên.

Big Data Manager (Cloud, Database)

HƯNG THỊNH CORPORATION
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng dashboard, insight, embedded report phục vụ cho nhu cầu thực tiễn của tập đoàn.
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Từ 27 tuổi trở lên.

DevOps Engineer (Linux, Java)

HƯNG THỊNH CORPORATION
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lĩnh vực xây dựng, triển khai và vận hành quy trình, quy định cho doanh nghiệp lớn/lĩnh vực tương đương).
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email