Xây Dựng Tai jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 35 jobs
HƯNG THỊNH
Bình Định
 • Nắm vững các quy định pháp luật về luật xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng và các quy định liên quan.
 • Chứng chỉ giám sát thi công xây dựng công trình.
HƯNG THỊNH
Bình Định
 • Giám sát thi công xây dựng công trình.
 • Nắm vững tiêu chuẩn/ quy phạm xây dựng hiện hành.
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng, cầu đường, cấp thoát nước.
HƯNG THỊNH
Bình Định
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế/ Kế hoạch đầu tư/ Xây dựng/ Kiến trúc.
 • Ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong việc thực hiện các quy trình, thủ tục pháp lý…
HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia xây dựng, chuẩn hóa hệ thống Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể;
 • Tham gia xây dựng các tiêu chí đánh giá thành tích/ đánh giá năng lực/ hiệu…
HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nắm vững các quy định pháp luật xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng và các quy định liên quan.
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Tăng lương định kỳ hàng năm.
HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản.
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Lương và các khoản phúc lợi:
HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng, chuẩn hóa hệ thống Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể;
 • Tham gia xây dựng các tiêu chí đánh giá thành tích/ đánh giá năng lực/ hiệu quả công…
HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Chuẩn bị hồ sơ, đấu nối giao thông, cấp thoát nước, điện tổng thể phục vụ công tác pháp lý thiết kế và cấp phép xây dựng…
HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Xây dựng kế hoạch kinh phí phục vụ chi trả giải phóng mặt bằng, báo cáo tổng hợp công việc liên quan đến dự án và công…
HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổng hợp, đánh giá, xây dựng kế hoạch kinh doanh của toàn Tập đoàn.
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Phối hợp với các đơn vị trong Tập đoàn xây dựng kế…