Xây Dựng Tai jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 13 jobs
Công Ty Cổ Phần SX Nhựa Duy Tân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hướng đến sự phát triển bền vững, công ty không ngừng xây dựng đội ngũ nhân sự tài năng, chuẩn mực hệ thống quản trị, tối ưu quy trình vận hành, mở rộng thị…
Công Ty Cổ Phần SX Nhựa Duy Tân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hướng đến sự phát triển bền vững, công ty không ngừng xây dựng đội ngũ nhân sự tài năng, chuẩn mực hệ thống quản trị, tối ưu quy trình vận hành, mở rộng thị…
Công Ty Cổ Phần SX Nhựa Duy Tân
Long An
 • Được mua thêm Bảo hiểm tai nạn 24/24.
 • Hướng đến sự phát triển bền vững, công ty không ngừng xây dựng đội ngũ nhân sự tài năng, chuẩn mực hệ thống quản trị, tối…
Công Ty Cổ Phần SX Nhựa Duy Tân
Long An +1 location
8.000 VNĐ một giờ
 • Được mua thêm Bảo hiểm tai nạn 24/24.
 • Hướng đến sự phát triển bền vững, công ty không ngừng xây dựng đội ngũ nhân sự tài năng, chuẩn mực hệ thống quản trị, tối…
Công Ty Cổ Phần SX Nhựa Duy Tân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Đại Học, Cao Đẳng chuyên ngành Xây dựng, Kinh tế xây dựng hoặc các ngành liên quan.
 • Có kiến thức trong lĩnh vực xây dựng, quản lý dự án.
Công Ty Cổ Phần SX Nhựa Duy Tân
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000 VNĐ một giờ
 • Có BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm tai nạn 24/24.
 • Hướng đến sự phát triển bền vững, công ty không ngừng xây dựng đội ngũ nhân sự tài năng, chuẩn mực hệ thống quản…
Công Ty Cổ Phần SX Nhựa Duy Tân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được mua thêm Bảo hiểm tai nạn 24/24.
 • Hướng đến sự phát triển bền vững, công ty không ngừng xây dựng đội ngũ nhân sự tài năng, chuẩn mực hệ thống quản trị, tối…
Công Ty Cổ Phần SX Nhựa Duy Tân
Bình Dương
8.000 VNĐ một giờ
 • Được mua thêm Bảo hiểm tai nạn 24/24.
 • Hướng đến sự phát triển bền vững, công ty không ngừng xây dựng đội ngũ nhân sự tài năng, chuẩn mực hệ thống quản trị, tối…
Công Ty Cổ Phần SX Nhựa Duy Tân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được mua thêm Bảo hiểm tai nạn 24/24.
 • Hướng đến sự phát triển bền vững, công ty không ngừng xây dựng đội ngũ nhân sự tài năng, chuẩn mực hệ thống quản trị, tối…
Công Ty Cổ Phần SX Nhựa Duy Tân
Bình Dương
8.000 VNĐ một giờ
 • Được mua thêm Bảo hiểm tai nạn 24/24.
 • Hướng đến sự phát triển bền vững, công ty không ngừng xây dựng đội ngũ nhân sự tài năng, chuẩn mực hệ thống quản trị, tối…