Xây Dựng Tai jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 19 jobs
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nắm vững các quy định pháp luật về luật xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng và các quy định liên quan.
 • Chứng chỉ giám sát thi công xây dựng công trình.
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Bình Định
 • Ưu tiên đã từng làm trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản.
 • Mua bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Bình Định
 • Tối thiểu 04 năm kinh nghiệm làm công tác lưu trữ tại các Công ty bất động sản / xây dựng.
 • Mua bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thiết lập, xây dựng và duy trì và phát triển mối quan hệ với các chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước, với chính quyền địa phương.
 • 2-5 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực đầu tư xây dựng, am hiểu Luật Đầu tư, Luật xây dựng và các ngành luật có liên quan.
 • Hồ Chí Minh , Quận 3 Mức lương:
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nắm vững các quy định pháp luật xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng và các quy định liên quan.
 • Mua bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng và phát triển các công cụ truyền thông của Tập đoàn:
 • Thiết lập và xây dựng quan hệ báo chí, truyền thông nhằm phát triển các hoạt động kinh doanh và…
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trong ngành Xây dựng, Kiến trúc được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh , Quận 3 bởi CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH .
 • Hồ Chí Minh , Quận 3 Mức lương:
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng các đầu mục công việc để team DEV hoặc đối tác xảy dựng theo yêu cầu.
 • Mua bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia phân tích, xây dựng các yêu cầu tích hợp hệ thống phần mềm.
 • Xây dựng các kế hoạch, kịch bản kiểm thử để kiểm tra quá trình thực hiện giải pháp, yêu cầu…