Xây Dựng Dân Dụng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 18 jobs
CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN CITY
Nghệ An
 • Tốt nghiệp đại học chuyên nghành xây dựng, kinh tế xây dựng (bằng khá trở lên).
 • Lập, kiểm tra thuyết minh dự án đầu tư xây dựng công trình HTKT;
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂY AN
Nghệ An
 • Kiểm tra,báo cáo việc tuân thủ các quy định liên quan lĩnh vực Xây dựng cơ bản, việcáp dụng định mức, đơn giá;
 • Thương Lượng Hình thức làm việc:
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂY AN
Nghệ An
 • Tốt nghiệp cao đẳng/ cử nhân kỹ thuật công trình hoặc kinh tế chuyên ngành xây dựng dân dụng, xây dựng giao thông, thuỷ lợi, kiến trúc.
 • 2 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM...
Nghệ An
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Lên ý tưởng và tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn;
 • Danh tiếng và sự thành công của công ty được xây dựng dựa trên tài năng và sự cống…
CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN CITY
Nghệ An
 • Tính toán khối lượng vật tư xây dựng.
 • Thiết kế hệ thống điện nước, các công trình điện dân dụng và công nghiệp.
 • Thỏa Thuận MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂY AN
Nghệ An
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng, dân dựng, cầu đường,.
 • Lậpphương án/ Tổ chức, chỉ đạo thi công các công trình xây dựng dân dụng, giaothông, thủy lợi:
 • Toàn Thời Gian Cố Định Cấp bậc:
Tây An
Nghệ An
 • Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học chuyên ngành kinh tế xây dựng, kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp, giao thông, kiến trúc hoặc thuỷ lợi.
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam...
Nghệ An
 • Xây dựng và duy trì quan hệ với ngân hàng.
 • Đóng góp ý tưởng và tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn;
 • Tham gia lên kế hoạch kinh doanh.
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM...
Nghệ An
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Lên ý tưởng và tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn;
 • Danh tiếng và sự thành công của công ty được xây dựng dựa trên tài năng và sự cống…
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM...
Nghệ An
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Lên ý tưởng và tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn;
 • Danh tiếng và sự thành công của công ty được xây dựng dựa trên tài năng và sự cống…