Xây Dựng Dân Dụng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1,225 jobs
Hoa Phat Group
Hà Nội
 • Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp (tốt nghiệp các trường ĐH Xây dựng, ĐH Kiến trúc);
 • Loại TB khá trở lên chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp;
Hoa Phat Group
Hà Nội
 • Loại TB khá trở lên chuyên ngành Xây dựng dân dụng ,công nghiệp;
 • Chuyên ngành giao thông vận tải, cầu đường, xây dựng dân dụng hoặc tương đương.
đầu tư xây dựng và thương mại Quốc Tế Vita
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng, xây dựng cầu đường hoặc hạ tầng kỹ thuật.
 • Phụ trách hồ sơ, hiện trường các công trình giao thông,…
Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Kỹ Thuật Vinaconex
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Đại học chính quy, Đại học Xây dựng, Đại học Giao thông vận tải, Đại học Kiến trúc các chuyên ngành Dân dụng và công nghiệp, cấp thoát nước, kinh tế…
Công ty TNHH Một thành viên Vinaconex Xây dựng
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Đại học chính quy, Đại học Xây dựng, Đại học Giao thông vận tải, Đại học Kiến trúc các chuyên ngành Dân dụng và công nghiệp, cấp thoát nước, kinh tế…
đầu tư Gia Thịnh TKT
Hà Nội
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về xây dựng dân dụng & công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cơ khí.
 • Sử dụng tốt các máy móc phục vụ thi công:
Hoa Phat Group
Hà Nội
 • Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp (tốt nghiệp các trường ĐH Xây dựng, ĐH Kiến trúc);
 • Tốt nghiệp ĐH Xây dựng, Kiến trúc, Giao thông vận tải, Kinh tế Quốc dân
Hoa Phat Group
Hà Nội
 • Loại TB khá trở lên chuyên ngành Xây dựng dân dụng ,công nghiệp;
 • Tốt nghiệp ĐH Xây dựng, Kiến trúc, Giao thông vận tải, Kinh tế Quốc dân (Chuyên ngành kinh tế…
Hoa Phat Group
Hà Nội
 • Tốt nghiệp ĐH Xây dựng, Kiến trúc, Giao thông vận tải, Kinh tế Quốc dân (Chuyên ngành kinh tế Xây dựng;
 • Loại TB khá trở lên chuyên ngành Cầu đường bộ, Kỹ thuật…
Kỹ thuật xây lắp và thương mại Việt Nam
Hà Nội
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • + Tốt nghiệp chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp.
 • + Nắm vững các tiêu chuẩn xây dựng, các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực xây dựng.