Xây Dựng Dân Dụng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 16 jobs
Thang Máy Thiết Bị Thăng Long
Hà Nội
  • Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp hoặc các chuyên ngành có liên quan.
  • Sử dụng thành thạo phần mềm liên quan đến xây dựng:
  • KỸ SƯ XÂY DỰNG (02 nam).
Thang Máy Thiết Bị Thăng Long
Quảng Ninh
  • Sử dụng Autocad thành thạo;
  • Đã có kinh nghiệm thực tế đối với các ngành nghề cơ khí, hàn điện, hàn hơi điện dân dụng, điện lạnh bảo trì thang máy thang cuốn….
Thang Máy Thiết Bị Thăng Long
Nha Trang
  • Đã có kinh nghiệm thực tế đối với các ngành nghề cơ khí, hàn điện, hàn hơi điện dân dụng, điện lạnh bảo trì thang máy thang cuốn….
  • CÔNG NHÂN THI CÔNG LẮP ĐẶT:
Thang Máy Thiết Bị Thăng Long
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
  • Hệ thống kỹ thuật công trình, cơ khí, điện, điện tử, điện tử viễn thông, điện lạnh, tự động hóa, xây dựng, máy xây dựng….
  • KỸ SƯ CHỈ HUY CÔNG TRÌNH:

We have removed 12 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds