Xây Dựng Dân Dụng jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: TM DV AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐẠI AN (undo)
Location
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 12 jobs
TM DV AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐẠI AN
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Bảo Hộ Lao Động, Xây Dựng, Môi trường, Cơ Khí, Điện ...).
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
 • Tìm mọi biện pháp cùng với lãnh đạo công trình làm…
TM DV AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐẠI AN
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Bảo Hộ Lao Động, Xây Dựng, Môi trường, Cơ Khí, Điện ...).
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
 • Tìm mọi biện pháp cùng với lãnh đạo công trình làm…
TM DV AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐẠI AN
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Bảo Hộ Lao Động, Xây Dựng, Môi trường, Cơ Khí, Điện ...).
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
 • Tìm mọi biện pháp cùng với lãnh đạo công trình làm…
TM DV AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐẠI AN
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Bảo Hộ Lao Động, Xây Dựng, Cơ Khí, Điện ...).
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
 • Tham gia góp ý cho Ban chỉ huy công trình đang công tác và các…
TM DV AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐẠI AN
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Bảo Hộ Lao Động, Xây Dựng, Môi trường, Cơ Khí, Điện ...).
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
 • Tìm mọi biện pháp cùng với lãnh đạo công trình làm…
TM DV AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐẠI AN
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Bảo Hộ Lao Động, Xây Dựng, Môi trường, Cơ Khí, Điện ...).
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
 • Tìm mọi biện pháp cùng với lãnh đạo công trình làm…
TM DV AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐẠI AN
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Bảo Hộ Lao Động, Xây Dựng, Môi trường, Cơ Khí, Điện ...).
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
 • Tìm mọi biện pháp cùng với lãnh đạo công trình làm…
TM DV AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐẠI AN
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Bảo Hộ Lao Động, Xây Dựng, Môi trường, Cơ Khí, Điện ...).
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
 • Tìm mọi biện pháp cùng với lãnh đạo công trình làm…
TM DV AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐẠI AN
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Bảo Hộ Lao Động, Xây Dựng, Môi trường, Cơ Khí, Điện ...).
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
 • Tìm mọi biện pháp cùng với lãnh đạo công trình làm…
TM DV AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐẠI AN
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Bảo Hộ Lao Động, Xây Dựng, Môi trường, Cơ Khí, Điện ...).
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
 • Tìm mọi biện pháp cùng với lãnh đạo công trình làm…