Xây Dựng Dân Dụng jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Ngân Hàng Quốc Dân (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 100 jobs
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng, kiểm định hệ thống/công cụ đo lường/quản trị rủi ro tín dụng;
 • Tham gia tổ chức việc xây dựng, phát triển, quản lý, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng các công cụ hỗ trợ đẩy nhanh vận hành TNTD, tiêu chuẩn đo lường hiệu suất, xây dựng định biên nhân sự trung tâm TNTD;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng, kiểm định hệ thống/công cụ đo lường/quản trị rủi ro tín dụng;
 • Tham gia tổ chức việc xây dựng, phát triển, quản lý, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham gia các dự án tạo nguồn, xây dựng các công cụ tuyển dụng;
 • Tham gia xây dựng và góp ý các văn bản, chính sách tuyển dụng và nhân sự của NCB;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham gia xây dựng và đóng góp ý kiến, hoàn thiện hệ thống quy định, quy trình liên quan đến các hoạt động của phòng GSTD/các quy định, quy trình cả các phòng…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Sử dụng thành thạo Tiếng Anh;
 • Kỹ năng tổng hợp dữ liệu, phân tích, xây dựng mô hình, phân tích & tổng hợp báo cáo;
 • Ưu tiên hiểu biết và sử dụng được VBA;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Thực hiện triển khai mới các sản phẩm và dịch vụ phần mềm theo nhu cầu kinh doanh và hoạt động của Ngân hàngNghiên cứu phát triển các ứng dụng mới để cải tiến…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Nghiên cứu, xây dựng và tư vấn văn bản, chính sách của Phòng;
 • Thực hiện các báo cáo liên quan đến tình hình xây dựng văn bản;
 • Có kỹ năng thuyết trình;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng quy trình, quy định, chuẩn hóa chất lượng dịch vụ;
 • Đóng góp xây dựng lộ trình, kế hoạch phát triển và cải tiến các giải pháp phần mềm;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Có khả năng sử dụng các phần mềm hỗ trợ công việc thiết kế, dựng phim, dựng bản tin...
 • Xây dựng kế hoạch, quản lý, chịu trách nhiệm nội dung trên các kênh…