Create your CV - It only takes a few seconds

Xây Dựng Dân Dụng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 32 jobs

Chuyên viên chính Phát triển ứng dụng - Khối Công nghệ

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng chiến lược, giám sát và thực hiện việc backup cấu hình, dữ liệu các hệ thống, máy chủ...
 • Quản trị các hệ thống thống Server (windows, linux, Unix,…

Chuyên viên Phân tích đầu tư - Ban Đầu Tư

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham gia đề xuất xây dựng quy chế, quy định và quy trình liên quan đến hoạt động đầu tư của ngân hàng;
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu đối với các đối tượng đầu tư bao…

Chuyên viên Phát triển ứng dụng - Khối Công nghệ thông tin

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng quy trình, quy định, chuẩn hóa chất lượng dịch vụ.
 • Đóng góp xây dựng lộ trình, kế hoạch phát triển và cải tiến các giải pháp phần mềm.

Chuyên viên Phát triển ứng dụng (Java/ dot Net) - Khối Công...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng quy trình, quy định, chuẩn hóa chất lượng dịch vụ;
 • Đóng góp xây dựng lộ trình, kế hoạch phát triển và cải tiến các giải pháp phần mềm;

Chuyên viên Phát triển ứng dụng (Java/ dot Net) - Khối Công...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng quy trình, quy định, chuẩn hóa chất lượng dịch vụ.
 • Đóng góp xây dựng lộ trình, kế hoạch phát triển và cải tiến các giải pháp phần mềm.

Chuyên viên Tái thẩm định doanh nghiệp lớn - Khối Quản trị r...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Có ý kiến chuyên môn đối với các hoạt động nghiệp vụ của Trung tâm, tham gia ý kiến đối với việc xây dựng cơ chế, chính sác, quy trình nghiệp vụ tín dụng và các…

Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp tuyển dụng - Khối Quả...

NGÂN HÀNG QUỐC DÂN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia xây dựng các công cụ tuyển dụng;
 • # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp tuyển dụng - Khối Quản trị Nguồn Nhân lực trong…

Chuyên viên Tái thẩm định Doanh nghiệp - Trung tâm Tái thẩm...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham gia xây dựng và đề xuất các quy trình, quy định, biểu mẫu, công cụ ….
 • Tiếp nhận hồ sơ tín dụng từ các đơn vị, phân tích, đánh giá và đưa ra đề xuất tín…

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Khối Khách hàn...

Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Định kỳ rà soát, đánh giá hiệu quả khách hàng và xây dựng phương án nhằm gia tăng hiệu quả Khách hàng.
 • Kỹ năng phân tích tài chính và rủi ro tín dụng.

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - Khối Ngân hàng...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Định kỳ rà soát, đánh giá hiệu quả khách hàng và xây dựng phương án nhằm gia tăng hiệu quả Khách hàng;
 • Kỹ năng phân tích tài chính và rủi ro tín dụng;

Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng Doanh ng...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng, đề xuất các giải pháp trọn gói phục vụ nhu cầu về dịch vụ tài chính ngân hảng của nhóm KHL;
 • Xây dựng, triển khai, theo dõi và báo cáo thực hiện chi…

Chuyên viên Quản trị Cơ sở dữ liệu - Khối Công nghệ thông ti...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng và thực hiện các kịch bản backup, restore, recover database cho các hệ thống;
 • Xây dựng qui trình, qui định về vận hành giám sát, khắc phục sự cố hệ…

Chuyên viên Bộ phận Quản trị vốn – Phòng Quản lý vốn – Khối...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Thực hiện vai trò là đơn vị đầu mối tổng hợp và xây dựng báo cáo ALCO theo yêu cầu;
 • Hỗ trợ trong việc xây dựng các tham vấn về nâng cao hiệu quả hoạt động của…

Trợ lý kinh doanh - Khách hàng doanh nghiệp

Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng kế hoạch bán hàng định kỳ (tuần/tháng) nhằm mục tiêu hoàn thành bộ chỉ tiêu KPIs được giao.
 • Ứng viên đang thực tập tại NCB và sử dụng tiếng Anh giao…

Chuyên viên Digital Marketing - Khối Ngân hàng Bán lẻ

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng cách thức phù hợp để tiếp cận và quản lý cộng đồng trên các kênh online và social media.
 • Xây dựng ý tưởng và viết nội dung online (Landing Page,…

Get new jobs for this search by email