Xây Dựng Dân Dụng jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: BIDV (undo)
Location
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 61 jobs
Hà Nội
 • ĐH Kinh tế quốc dân.
 • ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG:
 • Mọi thông tin chi tiết về đợt tuyển dụng:
 • (Không áp dụng đối với vị trí Công nghệ thông tin).
Hà Nội
 • Hỗ trợ Lãnh đạo Phòng trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác.
 • ĐH Kinh tế quốc dân.
 • ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG :
 • Tuổi đời không quá 35.
Hà Nội
 • Đánh giá, nâng cấp, chỉnh sửa, xây dựng mới các ứng dụng công nghệ cho các sản phẩm.
 • Phối hợp thực hiện xây dựng KHKD theo phân công.
 • Tên vị trí tuyển dụng.
Hà Nội
 • Ü Xây dựng yêu cầu người sử dụng.
 • Ü Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng.
 • Ü Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng.
 • Sử dụng thành thạo các ứng dụng:
Hà Nội
 • Có khả năng viết, tham gia xây dựng văn bản chế độ của hệ thống (quy trình, quy định, chính sách).
 • SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG.
 • Chuyên viên Hỗ trợ ALCO:
Hà Nội
 • Tham gia, phối hợp xây dựng các văn bản chế độ hướng dẫn tác nghiệp Tài trợ thương mại.
 • ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG.
 • + Đại học Kinh tế quốc dân,.
Hà Nội
 • Tham gia, phối hợp xây dựng các văn bản chế độ hướng dẫn tác nghiệp Tài trợ thương mại.
 • ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG.
 • + Đại học Kinh tế quốc dân,.
Hà Nội
 • Xây dựng/phân công và chỉ đạo cán bộ trong Phòng xây dựng các chương trình/kế hoạch hoạt động trong kỳ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Cách thức nộp hồ sơ:
Hà Nội
 • Đánh giá, nâng cấp, chỉnh sửa, xây dựng mới các ứng dụng công nghệ cho các sản phẩm.
 • Phối hợp thực hiện xây dựng KHKD theo phân công.
 • Tên vị trí tuyển dụng.
Hà Nội
 • ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG.
 • Hỗ trợ/phối hợp với các cán bộ tham gia xây dựng nội dung dự thảo văn bản chế độ nghiệp vụ Chuyển tiền quốc tế.