Create your CV - It only takes a few seconds

Xây Dựng Dân Dụng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 25 jobs

Kỹ sư xây dựng

Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một năm
 • Tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc tương đương.
 • Có chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu, giám sát công trình dân dụng và công nghiệp.

Giảng viên cơ hữu khoa xây dựng new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý xây dựng/ Kinh tế xây dựng:
 • Soạn bài giảng, giảng dạy các môn học trong ngành Quản lý xây dựng/ Kỹ thuật công trình xây dựng bậc Đại học.

NHÂN VIÊN VĂN THƯ KÝ VĂN PHÒNG

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý và xây dựng công tác tuyển dụng Nhân sự.
 • Xây dựng và quản lý quy chế cho Nhân viên.
 • Xây dựng kế hoạch , công tác du lịch cho nhân viên.

Thư ký phòng QS

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia các khóa đào tạo xây dựng và quản lý dự án.
 • VIETCORP được chính thức thành lập vào năm 2004 là thành quả của hơn 16 năm hoạt động của những người sáng…

Giảng viên cơ hữu khoa ngoại ngữ new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được tuyển dụng là viên chức.
 • Nhằm tăng cường lực lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và xây dựng mới các chương trình đào tạo ở các khoa, các ngành đào tạo…

Giảng viên cơ hữu ban cơ bản new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được tuyển dụng là viên chức.
 • Nhằm tăng cường lực lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và xây dựng mới các chương trình đào tạo ở các khoa, các ngành đào tạo…

Giảng viên cơ hữu khoa luật new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện một số công việc khác của khoa luật (biên soạn học liệu, xây dựng chương trình đào tạo...).
 • Thực hiện một số công việc khác của khoa luật (biên soạn…

Giao dịch viên

Hà Nội
 • Có ý thức xây dựng hình ảnh, tác phong chuyên nghiệp.
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm ứng dụng, kỹ năng sử dụng bàn phím nhanh và chính xác…

Giảng viên khoa XH học, công tác xã hội, Đông Nam Á new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được tuyển dụng là viên chức.
 • Nhằm tăng cường lực lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và xây dựng mới các chương trình đào tạo ở các khoa, các ngành đào tạo…

Giảng viên cơ hữu khoa kế toán - kiểm toán new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được tuyển dụng là viên chức.
 • Nhằm tăng cường lực lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và xây dựng mới các chương trình đào tạo ở các khoa, các ngành đào tạo…

Giảng viên cơ hữu khoa công nghệ sinh học new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được tuyển dụng là viên chức.
 • Xây dựng mối quan hệ với các trường trong và ngoài nước, các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực CNSH thực phẩm để phục vụ cho…

Giảng viên cơ hữu khoa công nghệ thông tin new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được tuyển dụng là viên chức.
 • Nhằm tăng cường lực lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và xây dựng mới các chương trình đào tạo ở các khoa, các ngành đào tạo…

Giảng viên cơ hữu khoa quản trị kinh doanh new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được tuyển dụng là viên chức.
 • Nhằm tăng cường lực lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và xây dựng mới các chương trình đào tạo ở các khoa, các ngành đào tạo…

Giảng viên cơ hữu khoa kinh tế và quản lý công new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được tuyển dụng là viên chức.
 • Nhằm tăng cường lực lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và xây dựng mới các chương trình đào tạo ở các khoa, các ngành đào tạo…

Chuyên viên phát triển dự án

Hà Nội
 • + Thẩm định TKCS, TKKT, xin giấy phép xây dựng.
 • + Thủ tục xin thông báo của Sở Xây dựng về việc đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai (Thông…

Get new jobs for this search by email