Create your CV - It only takes a few seconds

Xây Dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 78 jobs
Hà Nội
 • Kỹ năng xây dựng mối quan hệ;
 • Tiếp nhận các chỉ đạo/ kế hoạch từ HĐQT, BTGĐ, Khối Vận hành & Công nghệ về công tác quản lý đầu tư xây dựng mạng lưới (bao gồm cả…
Hà Nội
 • Kinh tế quốc dân, quản trị kinh doanh, tài chính kế toán, ngân hàng, thương mại, ngoại thương, kiến trúc, xây dựng ...;
 • Về hoạt động mua sắm:
Hà Nội
 • Chủ động/phối hợp với các HUB Khu vực miền Bắc xây dựng/điều chỉnh/bổ sung phương án tố tụng cụ thể trình Cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Có kỹ năng giao tiếp.
Hà Nội
 • Xây dựng chính sách nội bộ của SeABank để quản lý hệ thống văn bản quy định của SeABank;
 • Hỗ trợ các đơn vị, cá nhân trong việc xây dựng, rà soát văn bản quy…
Hà Nội
 • Xây dựng các tất cả các tài liệu và công cụ đào tạo, chủ động trong công tác chuẩn bị triển khai khóa học.
 • Tìm hiểu và quản trị nhu cầu đào tạo.
Hà Nội
 • Nghiên cứu xây dựng và chuẩn hóa dữ liệu quản trị phục vụ báo cáo đa chiều.
 • Kinh nghiệm tham gia xây dựng và triển khai kênh báo cáo quản trị tài chính của các…
Đắk Lắk
 • Xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động của Phòng Giao dịch (PGD);
 • Chịu trách nhiệm về doanh số (huy động, tín dụng, dịch vụ…) và chất lượng hoạt động của PGD;
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng xây dựng mối quan hệ.
 • Phát triển và xây dựng mối quan hệ tốt với các đơn vị thực hiện tuyển dụng nhân sự.Tìm kiếm, thiết lập và phát triển quan hệ với…
Hà Nội
 • Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện.
 • Xây dựng mục tiêu công việc của cá nhân/nhóm theo định hướng chung, triển…
Hà Nội
 • Có kỹ năng xây dựng kế hoạch hoạt động;
 • Xây dựng nền tảng vững chắc cho công tác mua sắm tập trung:
 • + Phối hợp xây dựng và tối ưu SLA nghiệp vụ mua sắm tập…