Xây Dựng jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Ngân Hàng Quốc Dân (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 5 of 146 jobs
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Giám sát hệ thống mạng, máy chủ, các hệ thống ứng dụng và dịch vụ công nghệ, các trang thiết bị lắp đặt tại các Trung tâm dữ liệu của Ngân hàng;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham mưu xây dựng, triển khai và hoàn thiện các chính sách, quy chế, quy định, quy trình về quản lý rủi ro hoạt động;
 • Kỹ năng quản lý và sắp xếp công việc;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Giám sát hệ thống mạng, máy chủ, các hệ thống ứng dụng và dịch vụ công nghệ, các trang thiết bị lắp đặt tại các Trung tâm dữ liệu của Ngân hàng;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng các chương trình thúc đẩy bán;
 • Xây dựng hệ thống chính sách tài trợ thương mại áp dụng cho Khách hàng/nhóm khách hàng của Khối;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham gia góp ý xây dựng văn bản, xây dựng cải tiến các quy trình, chính sách chung của Ngân hàng liên quan đến nghiệp vụ xử lý;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham gia vào quá trình phát triển hệ thống ứng dụng, xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng và tham gia đào tạo người dùng sử dụng các ứng dụng nghiệp vụ.
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham gia xây dựng và đóng góp ý kiến, hoàn thiện hệ thống quy định, quy trình liên quan đến các hoạt động của phòng quản lý và cấu trúc nợ/các quy định, quy…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Thực hiện triển khai mới các sản phẩm và dịch vụ phần mềm theo nhu cầu kinh doanh và hoạt động của Ngân hàngNghiên cứu phát triển các ứng dụng mới để cải tiến…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Có ý kiến chuyên môn đối với các hoạt động nghiệp vụ của Trung tâm, tham gia ý kiến đối với việc xây dựng cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ liên quan đến…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham gia tổ chức việc xây dựng, phát triển, quản lý, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng, kiểm định mô hình;